Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek soud

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem soud.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #soud

MirOr

Iz 1,16-18

MirOr

Umyjte se čistě! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy. Nuže, suďme se – praví Hospodin. I kdyby jak šarlat…

HelenaH Jedno z nejkrásnějších Božích zaslíbení, které nám dal....

slachmánek

Boží duch

slachmánek

Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,výhonek z jeho kořenů přinese ovoce.Duch Hospodinův na něm spočine – Duch moudrosti a chápání,Duch rozhodnutí a odvahy,Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu bude prostoupen.Nebude soudit podle zdání…

slachmánek

skutky smrti

slachmánek

a každý byl souzen podle svých skutků....Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Zjevení 20.13-15 Co dodat, jsme plně závislí na milosti, naše skutky nás odsuzují.

spitfire "Nikdo není spravedlivý."

To je přece dobře, ne?

slachmánek @spitfire: Vy jste marnej. Ale přál bych vám, abyste poznal Boha osobně ;-)

slachmánek

Radujte se ze soudu

slachmánek

Raduj se země se vším co je na ní... ...Hospodin přichází, přichází aby soudil! (parafráze Žalm 96, 97) Když jsem si to přečetl poprvé, tak mě to šokovalo;JAK se můžeme RADOVAT ze soudu? Jaké máme předsudky ke slovu soud? Pak mi vyniknul verš:…

spitfire "To je ten zásadní důvod k radosti,
Jeho soud bude spravedlivý!"

Není ta spravedlnost obsažena v tom, že každý je nějaký. Tedy už v tom tvůrčím aktu, nikoli nějakém ex post závěrečném (z) hodnocení?

slachmánek

odsouzení?

slachmánek

Job řekl: „Smilujte, smilujte se, vy mí přátelé, vždyť Boží ruka bije mě! Musíte s Bohem na mě pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by má slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je navždy…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Iz 1,16-18
Boží duch
skutky smrti
Radujte se ze soudu
odsouzení?
Boží soudy
Ježíš Kristus před soudem
Svrchovaný Bůh
opak tolerance