Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek slavnost

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem slavnost.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #slavnost

jankac

Paskvil slavnosti Těla a Krve

jankac

"Krvi Kristova - zachraň nás." Ale jak nás do pytle může zachránit, když nám není dána ani při vlastní slavnosti?

JiKu Ostatně vzpomněl jsem si na vás v neděli při prvním čtení. Doufám, že jste z toho nedostal škytavku.

dromedar :)

E-neděle

Narození Páně: Na počátku bylo Slovo

E-neděle

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.V něm byl život... Viz Jan 1,1-18 (Foto: bigoneep flickr.com, CC) E-vangelium on-life Jsme zvyklí…

E-neděle

Ježíše Krista Krále

E-neděle

Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu…

E-neděle

Svátek Proměnění Páně

E-neděle

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 (Foto: Lawrence OP flickr.com, cc) Evangelium on…

E-neděle

Slavnost seslání Ducha svatého

E-neděle

Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého!“Viz Jan 20,19-23 (Foto: vincentfinn99 flickr.com, cc) E-vangelium on…

Ženy, matky, manželky

Velikonoce u nás

Ženy, matky, manželky

Mám dvě děti, Vojtovi jsou čtyři roky a Bětce dva. Předat jim víru a hlavně je seznámit s Kristem tak, aby se do Něj zamilovali, je pro mě moc důležité. Ale dosud jsem neměla pocit, že by se mi to dařilo. Spíš naopak. Ať jsem jim přibližovala Boha,…

E-neděle

Zmrtvýchvstání Páně

E-neděle

Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla…

Kili Ženy, matky, manželky

První svaté přijímání

Kili

Je jedna oslava, která mě velmi oslovuje. Snad proto, že jsem byla před pár lety zapojena do příprav na tuto oslavu. Snad proto, že se týká svátostí, bez kterých si svůj život nedovedu představit. Snad proto, že moc fandím dětem, které otvírají své…

Clara

Slavnost svatého Josefa

Clara

Svatý Josef byl výjimečný muž. Charakterizovala bych jej jako muže stojícího v pozadí, na kterého byl spoleh, který se postaral o své blízké a byl pro ně oporou. Malé italské městečko Sermoneta má za patrona právě svatého Josefa a o víkendu si ho…

Lenka Šerá Nevím zda to je jen u nas na Valašsku, na dědinách o svátku sv. Josefa, muzikanti obchází domy, všude kde bydlí chlap jménem Josef, tak jim muzikanti na dvoře zahrají ... :)

Clara Tuto tradici neznám, Leni. Je moc krásná, doufám, že se u vás udrží.

alweryon @LenkaŠerá: U nás je to také tak. A hrají i Josefkám:-)

Klára Plešingrová E-neděle

E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie

E-neděle

Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!Viz Nm 6,22-27 Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář...!Viz Žl 37 (Foto:…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

29. 9. 2019 Jablečná slavnost
Hostětín
29. – 30. 6. 2019 Slavnost korunovace
Příbram
3. – 6. 5. 2019 SLAVNOSTI SVOBODY
Plzeň
23. – 24. 6. 2018 Oslavy 10. výročí Scholy Rymice
Rymice
5. 10. 2014 Slavnost žehnání nového kostela
Staré Město u Uherského Hradiště
20. – 22. 8. 2009 Slavnost Orla
Kroměříž
27. – 28. 9. 2007 Oslavy svátku sv. Václava
Napajedla

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Paskvil slavnosti Těla a Krve
Narození Páně: Na počátku bylo Slovo
Ježíše Krista Krále
Svátek Proměnění Páně
Slavnost seslání Ducha svatého
Velikonoce u nás
Zmrtvýchvstání Páně
První svaté přijímání
Slavnost svatého Josefa
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle: Narození Páně
E-Neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
E-Neděle: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Slavnost Těla a Krve Páně
E-Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice
E-Neděle: Slavnost seslání Ducha Svatého
Slavnost Zjevení Páně
E-Neděle: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
E-Neděle:Slavnost narození Páně
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
E-neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále
Slavnost Všech svatých
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Ty jsi Petr
Tělo a krev Páně
Nejsvětější Trojice
On, Duch Pravdy
Zdrávas Maria, milosti plná!
29. 6. 2014
Vysvobození
O napravování malérů
František: Církev musí překvapovat
Slavnost sv. Josefa v době velikonoční?
24. 11. 2013
Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!
Ukončení Roku víry
Dlouhé kněžství a krátké kněžství
Slavnostní instalace kanovníků v Litoměřicích
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus!
JAK NE-SKONČIL ROK SV. PAVLA
Svatební oznámení