Migrace do Azure

Jan Škrášek

Během prosince se udály velké změny. Možný jste si všimli několikahodinových výpadků - přemigrovali jsme na úplně nové servery.