Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek rozjímání

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem rozjímání.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #rozjímání

Vojta Krejzar

Herodes

Vojta Krejzar

„Herodes se svými vojáky Jím opovrhl a na posměch Ho dal obléci do bílého roucha…“ (srov. Lk 23,7-11) Ježíš se nikomu nevysmál, ale Jemu se vysmáli již mnozí. Herodes se smál Jeho spoutaným rukám a svému bílému plášti na Jeho ramenou… Zákoníci a…

Vojta Krejzar

Zbavený učedníků

Vojta Krejzar

Poslechněme si, co říká evangelium: "Opustili Ho... rozutekli se..." Utekli od Ježíše - a utekli i od sebe. My rovněž podléháme stejnému dezertérskému zákonu. Jsme jako paprsky vycházející ze společného tepelného a světelného zdroje, jímž je Kristus…

Vojta Krejzar

Dav

Vojta Krejzar

Od neděle do pátku není daleko. Ale těch pět dní stačilo na to, aby se jeruzalémskými ulicemi místo jásavého "Hosanna!" rozlehlo nenávistné "Ukřižuj Ho!" Na druhé straně dějiny našich duší zaznamenaly už i prudší změny v postoji vůči Kristu. Někdy…

Vojta Krejzar

Vojáci

Vojta Krejzar

Vladařovi vojáci dovedli Ježíše do vládní budovy, svlékli Ho a zahalili do šarlatového pláště. Upletli Mu věnec z trní, položili Mu ho na hlavu a do pravé ruky dali třtinu. Padli před Ním na kolena a posmívali se Mu. Plivali na Něho, brali Mu třtinu…

Vojta Krejzar

Farizeové

Vojta Krejzar

Zlo je tehdy nejhorší, když na sebe bere podobu nějakého dobra. Hřích je nejohavnější, když je páchán pod rouškou ctnosti. Hříšník je nejhříšnější, když si svým ctnostným životem vymáhá úctu, a proto si zaslouží jméno farizej! A farizeové jsou…

Vojta Krejzar

Petr

Vojta Krejzar

Jenom před několika hodinami stál před Ježíšem a sebevědomě ho ujišťoval: „Kdyby se i všichni nad Tebou pohoršili, já se nad Tebou nepohorším… A kdybych měl i umřít s Tebou, nezapřu Tě.“ A hle, co z tohoto horlivce udělala zlá příležitost: po prvním…

Papo "Vzbudím dokonalou lítost" -> to jsou převysoké, až téměř nedostižné cíle. Nestačila by kombinace lítosti a svátosti smíření?

Vojta Krejzar No, to je otázka :) Kdybych to vzal podle katechismu, píše se tam, že lítost může být dokonalá a nedokonalá. Dokonalá lítost je taková lítost, která vzniká z lásky k Bohu a působí okamžité odpuštění hříchů, je li spojena s předsevzetím jít co nejdříve ke svátosti smíření. Nedokonalá lítost je pak způsobena jinými důvody (např. strachem z pekla), a ačkoliv je dobrá, neznamená sama o sobě odpuštění hříchů. Je jasné, že ten první způsob je lepší, ne?

Papo Pokud je "dokonalá lítost" terminus technikus, pak ano.

Vojta Krejzar

Jidáš

Vojta Krejzar

Je 14. Nisanu (hebrejský název měsíce: náš březen-duben), první Velký pátek… Na Kalvárii visí Mistr s probodnutýma rukama a otevřeným bokem – jako oběť lásky. Někde na druhé straně za městem skonává nešťastný apoštol Jidáš Iškariotský s vyplazeným…

Vojta Krejzar

Annáš

Vojta Krejzar

Annáš už nebyl veleknězem, neměl tedy právo soudit. Přece však zanechal nočního odpočinku a pohotově stanul jako předák mezi Ježíšovými soudci, tak dokonale slepými, že ani na Bohu nenašli nic, co by Ho mohlo před jejich soudem ospravedlnit a…

langer-hans Stále aktuální... děkuji!

Vojta Krejzar

Nevěrnost Nejvěrnějších

Vojta Krejzar

Ježíš vzal s sebou do Getseman Horlivce a dva Syny hromu, Boanerges. Vybral nejvěrnější z věrných, avšak i tito v nejkritičtější chvíli usnuli. Když byla řeč o tom, kdo zaujme první místo v Jeho království, zájem měl každý. Ale nyní, když je třeba…

jankac

Myšlenky na den pro dobu postní

jankac

A tak přemýšlím, jak uchopit půst letos. A najednou čtu: Posti se očima. Ať si nelibují v nečistých obrazech. Posti se sluchem. Nenaslouchej pomluvám, hanobení ani plytkým a zbytečným řečem. Ať se postí tvůj jazyk od pomluv i od oplzlých slov. K…

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

12. 3. 2016 Postní bdění
Třinec
19. 6. 2010 Virtuosi di Mikulov na Křenové
Brno
8. 1. 2009 Setkání Slovo života
Olomouc
5. – 6. 12. 2008 Noc modlitby
Dobrá
9. – 10. 11. 2007 Písmo svaté -to mě živí (Biblické postavičky)
Stará Ves nad Ondřejnicí

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Herodes
Zbavený učedníků
Kristus zbavený svobody
Dav
Vojáci
Farizeové
Petr
Jidáš
Kaifáš
Veleknězův sluha
Annáš
Nevěrnost Nejvěrnějších
Myšlenky na den pro dobu postní
Krása každodennosti Růžence
Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká
Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se proto hříchu?
Každý den půl hoďky s Bohem
Evangelista Matouš naším průvodcem v novém liturgickém roce
Matematikova modlitba
Tajemství světla
Řím/Praha, 12. 1. 2010 KONEC a nový ZAČÁTEK
Naposledy... nejenom žalmy, nejenom v tomto roce
Stovka překročena, za měsíc touto dobou už Praze!
Propočítávám se do velké světové rodiny
Netušené souvislosti s mým jménem
Žalmy Týdne modliteb za Signály.cz
Sytit se Božím slovem
Žalmy (čekání na odpověď)
Co se dá stihnout za 7 žalmů?!
O žalm méně, o rok více
První kniha žalmů "dočtena"
Letí to, letí...(2x7)
7 žalmů, 7 díků
Jak žalmy ubývají...
150 žalmů do prvních slibů
22.06. – 28.06. 2Sol 2,3 – Flm 1,25
15.06. – 21.06 1Sol 4,9 - 2Sol 1,12; 2,2
08.06. – 14.06. 1Sol 2,1 - 1Sol 4,8
01.06. – 07.06 Tit 1,10 - 1Sol 1,10
25.05. – 31.05. 2Tim 2,20 - Tit 1,9
18.05. - 24.05. 1Tim 6,17 - 2Tim 2,19
11.05. – 17.05 1Tim 4,7b - 1Tim 6,16
1.5. -10.5 Kol 4,10 - 1Tim 4,7a
27.4. – 30.4. Kol 3,5 – 4,9
20.4. – 26.4. Kol 1,13 – 3,4
13.4. – 19.4. Ef 6,1 – Kol 1,12
6.4. – 12.4. Ef 4,25 – 5,33
1.4 – 5.4 Ef 4,1 – 4,24
Velekněžská modlitba
23.3 – 31.3. Ef 2,1 – 3,21
16.3 – 22.3. Řím 16,17 – Ef 1,23
9.3. – 15.3. Řím 15,1 – 16,16
1.3. – 8.3. Řím 13,1 – 14,23
23.2. – 28.2. Řím 11,28 - 12,21
Mladí pro církev - církev pro mladé
16.2. – 22.2. Řím 10,5 – 11,27
9.2. – 15.2 Řím 8,35 – 10,4
Únor 2009
1.2 – 8.2 Řím 8,1 – 8,34
26.1. - 31.1. Řím 6,15 – 7,25
19.1. – 25.1. Řím 5,6 – 6,14
12.1. – 18.1. Řím 3,27 – 5,5
5.1. – 11.1. Řím 2,17 – 3,26
Leden 2009
29. 12. – 4. 1. Řím 1,18 – 2,16
22. 12. – 28. 12. 2Kor 13,1-14 a Řím 1,1-17
15. 12. – 21. 12. 2Kor 11,16 – 12,21
8. 12. – 14. 12. 2Kor 9,10 – 11,15
Palubní deník 1.A (-dventní neděle)
1. 12. – 7. 12. 2Kor 7,13b – 9,9
Prosinec 2008
24. 11. – 30. 11. 2Kor 6,1 – 7,13a
17. 11. – 23. 11. 2Kor 4,7 – 5,21
10. 11. – 16. 11. 2Kor 2,5 – 4,6
Listopad 2008
3. 11. – 9. 11. 1Kor 16,15-24 a 2Kor 1,1 – 2,4
27. 10. – 2. 11. 1Kor 15,35 – 16,14
20. 10. – 26. 10. 1Kor 14,37 – 15,34
13. 10. – 19. 10. 1Kor 13,8 – 14,36
6. 10. – 12. 10. 1Kor 12,1 – 13,7
29. 9. – 5. 10. 1Kor 10,18 – 11,34
22. 9. – 28. 9. 1Kor 9,11 – 10,17
15. 9. – 21. 9. 1Kor 7,32 – 9,10
8. 9. – 14. 9. 1Kor 7,1-31
Září 2008
1. 9. – 7. 9. 1Kor 5,1 – 6,20
Modlit se s Písmem - Christopher Hayden
25. 8. – 31. 8. 1Kor 3,10 – 4,21
18. 8. – 24. 8. 1Kor 1,26 – 3,9
11. 8. – 17. 8. Gal 6,6-18 a 1Kor 1,1-25
4. 8. 2008
Modlitby k četbě a rozjímání nad úryvky Signálů apoštola Pavla
4. 8. – 10. 8. Gal 4,21 – 6,5
28. 7. – 3. 8. Gal 3,10 – 4,20
21. 7. – 27. 7. Gal 1,18 – 3,9
14. 7. – 20. 7. Flp 4,1-23 a Gal 1,1-17
7. 7. – 13. 7. Flp 2,12 – 3,21
28. 6. – 6. 7.: Flp 1,1 – 2,11
Lectio Divina, metoda rozjímání nad biblí
Červen 2008
květen 2008
duben 2008