Zdravotnictví - reforma?

aldarin

"Druhé je mu podobné - miluj svého bližního jako sám sebe." Mt 22:39 Tento verš je druhou částí Ježíšova přikázání lásky, kde nejprve říká: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí". Pak dodává abychom …