řešení odpuštění

slachmánek

Odpuštění vypouští přetlak ve vztazích. Odpuštění je nástroj vyrovnání se se selháním. Odpuštění dává další šanci. ALE odpuštění neřeší problémy!