Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek pozdravení pokoje

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem pozdravení pokoje.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #pozdravení+pokoje

dromedar
dromedar

https://zenit.org/articles/text-of-vatican-document-on-sign-of-peace-at-mass/
6 c) "In any case, it will be necessary, at the time of the exchange of peace, to definitively avoid abuses such as: ... the introduction of a “song for peace”, which is non-existent in the Roman Rite."

Znám jenom jedno místo, kde tenhle "abuse" žije, a patrně je to pietně opatrovaný plod práce samotného P. Reinsberga :)
#liturgie #mše #pozdravení+pokoje

Ester-Michael

to ostatní teď nechávám stranou.... jen čistě ze zvědavosti:-): takže chceš říct, že k Tobě někdo přijde a Ty koukáš na podanou ruku a nic?

Ester-Michael

Někteří lidé mi chodí potřást ploutvičkou a soucitně se na mě dívají: "chudinka nesmělý, přece ho tu nenecháme jen tak stát."
:-D

dromedar

ne, to ne. Způsobně podám ploutvičku. Kdybych dělal štráfy, zdržovalo by to a působilo zbytečná nedorozumění.

JakubAugustinValenta

Kdepak jsou časy pacifikálů a obrázků posílaných knězem k políbení pokoje věřícím?
Místo nich máte schůzi, kde si soudruh se soudruhem musí potřást rukou, aby na chviličku vypustil z mysli Krista, jenž dlí na vašem hoblponku. Víc, než cokoli, je toto důkazem kopernikánského obratu - od Boha k člověku.

dromedar

@JakubAugustinValenta Tenhle pohled tak docela nesdílím. Ale k pacifikálům - vím, že se používaly při konventní mši v chóru. Fakt někdy nebo někde kolovaly celým shromážděním?

augustana

Smutný článek...

Nakonec, zdá se mně, asi vůbec nejde o pozdravení pokoje, to je více či méně toliko vyjádřením symbolickým, nýbrž o samotnou Eucharistii. Myslím, že je zapotřebí se na Eucharistii dívat ještě (a mnohem spíše) docela jinak... Celá liturgie je jakoby prodchnuta dávným voláním - "svaté (jen) svatým", jenže člověk je vždy již ne-svatý, proto je v liturgii těsně před přijímáním slovo: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena." Sám Ježíš byl mnohem milosrdnější, nežli dnešní církev, která odpírá svátosti - přitom je odpírá hříšníkům, pro něž právě jsou ustanoveny a určeny.

augustana

Trochu mimo, ale přece ještě k věci: Co mají dělat kupříkladu ti, kterým nevyšlo "první" církevní manželství, pročež uzavřeli druhý občanský (ne-církevní) sňatek a jsou proto vyloučeni - doživotně (?) od svátostí? Jaký je to k ř e s ť a n s k ý život bez toho, co spolutvoří křesťanskou identitu, beze slova evangelia a milosti ze strany milující (?) církve?

dromedar

K tomu teď ráno zatím jenom tolik, že Ježíšovo milosrdenství nespočívá v přehlížení hříchů, ale v jejich odpouštění. Svá velká "rozhřešení" nepronáší jen tak nad náhodnými kolemjdoucími v davu. Ani neříká, že hřích je před Bohem bezpředmětný. ...

augustana

Však já nic z toho výše nepopírám, ale přece - Ježíš právěže odpouštěl, dokonce i tam, kde Boží Zákon mluví jasně (žena cizoložnice) a kde nikdo jiný odpustit nedokázal, vždyť ještě i na vise kříži odpouštěl.

augustana

Obávám se, že kdybych byl ve zkoumání svých hříchů skutečně důsledný, došel bych k tomu, že ve stavu, kdy jsem hoden přijímat Eucharistii, jak učí římská theologie, bych nebyl nikdy. To, myslím, dobře rozpoznal Luther,

pavel-v

Myslím, že Luther nic takového reálně nerozeznal, ale spíš trpěl neurózou, která se projevovala i v jeho prapodivné katolické praxi. Luther prostě nebyl zdravou osobností, ani z čistě lidského hlediska. Nicméně nepopírám, že Bůh může konat i skrze zraněné lidi - ale stále je tady lidská vůle, která může Boží vůli pokřivit, což se pravděpodobně u Luthera stalo.

husaklasu

Podle mě nejdůležitější slovo tohoto článku, které by ho pro mě mohlo učinit pochopitelným (jak se mi doposud nejeví) je NEKAJÍCÍM těžkým hříšníkem. Když pominu církev, kterou vnímám "jenom" jako prostředníka mezi Kristem a mnou, musím se zeptat - Jak nám/Vám může Kristus odpustit, nekajeme-li se, nelitujeme-li svých hříchů, netoužíme po odpuštění a navrácení k němu? Jak se nám má darovat?

husaklasu

snad už je to neaktuální...ale ráda bych znala odpověď

dromedar

Nejdůležitější slovo jste, huso (omlouvám se, ale ta přezdívka je prostě neodolatelná), lokalizovala velice přesně. A odpověď na poslední otázku zní "nijak". Nebo snad spíš "po těch cestách, po kterých je zvyklý dávat se nekajícím hříšníkům." Viz např. antifonu k Magnificat z nedávné památky sv. Augustina.

husaklasu

Oslovujete-li mě mojí přezdívkou, rozhodně mě to neuráží, (tím spíš, že mým dotazováním možná přestává být pouhou přezdívkou) dromedáre.
Neobjasnil jste mi to moc, pokud bych to neměla chápat tak, že očekáváte cosi od druhých, aniž byste byl ochoten nabízet a ještě se nezdráháte je soudit, když jejich jednání nazýváte lží. A takto bych to chápala věru nerada. Nechtěla jsem kritizovat, chtěla jsem porozumět, marná snaha, asi, tak se nezlobte.
Přeju hodně zdaru, píšete dobře.

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Potěšení v období žíznění u studny
Proč vám nedám pozdravení pokoje