Ukrýva božie kráľovstvo

terre-eau

Zasvätený život a materstvo sú v mnohých aspektoch rovnocenné. Napriek tomu som až teraz objavila, aký poklad skrýva moje pole.