Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek podobojí

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem podobojí.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #podobojí

Asterix

Čtyři uzamčená přání

Asterix

V novějších hrách The Sims (ne, tentokrát to nebude o hře) je zajímavý herní prvek, tzv. aspirační přání. Ta jsou čtyři. Jde o přání, která má konkrétní postava, a která se snažím jí vyplňovat. Přání se mění, ale můžu se taky rozhodnout přání…

Asterix

O čem si nechávám zdát

Asterix

Každému člověku se zdají sny, i když si většinu z nich nepamatujeme. Nějakým způsobem se v nich však odráží skutečnost, to, co vnímáme, prožíváme, a nejsou vždy úplně nesmyslné. Někdy opravdu ukazují to, čím žijeme, co je pro nás důležité. Nejinak…

vaso Doporučuji přečíst si Všeobecný úvd do misálu, tam se o příležitostech kdy lze podávat svaté přijímání pod obojí způsobou píše. A dále se tam také dočtete o tom, že mimřádní udělvatelé svatého přijímání smí vypomáhat při podávání svatého přijímání jen pokud je to opravdu nezbytné. Řádným udělovatelem svatého přijímání je jen jáhen, kněz či biskup.

Asterix Sen je sen, co jsem viděl, to jsem popsal...

vaso Vy zde, ale neprezentujete svůj sen, ale kritizujete liturgickou praxi o které, z Vašeho článku patrno, pramálo víte. Proto jsem upozorňoval na Všeobecný úvod do římského misálu, popřípadě ještě Generální instrukce k římskému misálu (IGMR) či další dokumenty a encykliky týkající se Eucharistie a zůsobu podávání svatého přijímání. A dále bych také doporučoval k pročtení dokumenty Církve týkající se služby přisluhujících, zvláště mimořádných služebníků rozdávajících svaté přijímání, zvláště pak kapitoly kdy tito mimořádní služebníci vůbec mohou podávat svaté přijímání a co smí a nesmí při bohoslužbě konat.
S pozdravem Michal Vašek

Václav Sojka to vaso: omyl, řádně akolité jsou také řádními udělovatelé svatého přijímání. Ti mohou dokonce bez jakýchkoliv jiných předchozích dovolení otevřít svatostánek, udělat i výstav a tak podobně... purifikují, přinášejí eucharistii.
to Asterix: doporučují také přečíst Summu theologicu od svatého Tomáše St III., otázka 74, článek 7, oddíl odpovídám:
Kriteriem pro posouzení znamení je znamenaný
obsah. Přidáním vody se naznačuje účast
věřících na této svátosti, a to tak, že voda
smísená s vínem je znamením lidu spojeného s
Kristem, jak bylo řečeno.41 A také to, že z boku
Krista visícího na kříži vytekla voda, má stejný
význam, protože voda je znamením obmytí
hříchů, což se stalo Kristovým utrpením. Výše
pak bylo řečeno,42 že tato svátost se uskutečňuje
konsekrací materie. Užívání věřícími však není
ke svátosti nutné, ale je něčím, co ze svátosti
vyplývá. Z toho lze usoudit, že přidávání vody není ke vátosti nutné.

vaso to frHroznata: Které dokumenty mluví o nesvěcených akolytech jako o řádných udělovatelích svatého přijímání?
To, že se toto děje neznamená, že je to opravdu v pořádku. Ale pokud se mýlím a opravdu o akolytech mluví dokumenty Církve jako o řádných udělovatelích svatého přijímání, tak svůj omyl uznám.

Asterix Akolyté jsou MIMOŘÁDNÝMI udělovateli sv. přijímání, ale důležité je, že JSOU. Akolyta není hodnost ani stupeň nezrušitelného svěcení (byť tak kdysi bývalo), je to služba v Církvi. Je to pomocník v případě odůvodněné potřeby, ale neznamená to, že musí být využit pokaždé - i zde platí církevní hierarchie.

Václav Sojka stojím si za svým - je to řádný vysluhovatel.

Asterix Všeobecný úvod k misálu, čl. 98 (v Českém misálu 1983 čl. 65):

Akolyta je ustanoven ke službě u oltáře a k pomoci knězi a jáhnovi. Zvláště je mu svěřeno přichystat oltář a posvátné nádoby, a je-li to nutné, podávat věřícím Eucharistii, jejímž je MIMOŘÁDNÝM přisluhovatelem.
Při službě oltáři má akolyta své vlastní úkoly (srv. číslo 187-193), a ty má také sám konat.

Václav Sojka Tak proto se akolytát uděluje před svěcením... on akolyta není ve službě jen při mši....
Taky by chtělo si přečíst nebo se podívat na službu akolyty z jiné stránky... ne jen sola scriptura

Asterix

Prvotní svaté přijímání

Asterix

Dnes jsme měli ve farnosti první svaté přijímání. Spíš by se ale mělo říkat prvotní. Proč? Protože se může lehce stát, že ono první přijímání je taky poslední. Živým příkladem je třeba můj synovec, který od prvního přijímání v kostele takřka nebyl …

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Čtyři uzamčená přání
O čem si nechávám zdát
Prvotní svaté přijímání