Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek paulínská rodina

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem paulínská rodina.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #paulínská+rodina

Neposeda

Moje rodina

Neposeda

Před 9 lety jsem se dívala na jedné faře na přímý přenos z blahořečení našeho zakladatele (přes polskou satelitní tv) a zdálo se mi všechno tak daleko... Dnes mnohé tváře už znám a je to moje rodina! A část z ní je už v nebi:-)

Neposeda

Každý den trochu pokročit (svatost i pro mladé!)

Neposeda

Dnes si Paulínská rodina připomíná malého chlapce Maggiorina. Jako mají salesiáni svého Dominika Savia, paulíni mají Maggiorina... V týdnu, kdy se modlíme za duchovní povolání, můžeme prosit i jeho o přímluvu, aby z nebe povzbuzoval své mladší…

Neposeda Týden modliteb
http://www.paulinky.cz/clanky/Tyden-modliteb-za-duchovni-povolani.html

Dzamila díky :)

Neposeda

Boží ruka nade mnou

Neposeda

Dubnová výročí Paulínské rodiny V dubnu si Paulínská rodina připomíná dvě výročí: narozeniny zakladatele (4. 4.) a jeho prohlášení za blahoslaveného (27. 4.). Don Alberione byl mužem velmi aktivním a podnikavým, zároveň však velmi přemýšlivým,…

Neposeda

Dopis Pánu Bohu z Vranova

Neposeda

V sobotu jsem byla hostem na Vranově, na setkání pro mládež, která hledá svou životní cestu. Kdysi jsem tam občas jela i já se stejnou touhou v srdci a ejhle, plod těchto setkání, sestra Andrea! Proto i když v tyto dny mám velmi mnoho povinností,…

Neposeda Odpoledne jsem meditovala nad dnešním evangeliem "proste a bude vám dáno"... Není řečeno o co prosit, ale jde o to uvědomit si, že je třeba prosit, vytrvale, v pokoře a v důvěře. A pak dobrý Otec dá... není řečeno, co konkrétně (v Lk je to specifikováno: Ducha sv.).
Moje skupinko č.2, proste Otce v důvěře, aby vás vyučoval Božím věcem a pak se nebojím, že by vám chyběla slova, když toho bude třeba. I já se často modlím: Pane, mám prázdné ruce, nevím, za co prosit, nevím, co říkat tomu druhému (v knihkupectví, na mailu, při zpovědi a duchovním vedení...), ale jako třeba na Vranově zakouším, že pak mluví On!

Neposeda :-) Někdy i tak...