Abstinent v Matoušově podání

Rezkaaa

Matouš 27, 33-34"Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená ‚Lebka‘, dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít." Mám pocit, že jsem objevila něco, co bylo pro mě dosud neznámé, možná už to takto viděl někdo jiný,…