efektivita

slachmánek

Evropané jsou vlastně otroky maximalizace efektivity.