Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #nesuďte


RealToltekDzehenuti

Důležité je se na počátku zamyslet nad tím kdo je tvůrcem smrti a jak vznikla :).

. „Při trhání plevele byste totiž vyrvali z kořenů i pšenici!“

Vysvětlení je zcela jednoduché...soud patří jedinému Bohu, ten je spravedlivý soudce. Kdyby soudili obyčejní lidé napáchali by mnoho škod. Den žně je den božího soudu a soudit bude jediný Bůh. Sluhové ve verši jsou lidé, zatímco ženci jsou andělé, kteří budou činit vůle boží.

Hleď :

12Aby dostali do vlastnictví ostatek Edómu a všechny národy, které byly nazvány mým jménem, je výrok Hospodina, který to učiní. 13Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se přiblíží oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači; z hor bude kanout sladké víno a všechny kopce budou oplývat hojností.

RealToltekDzehenuti

36Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semena je Syn člověka 38a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; 39nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 40Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. 41Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, 42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

RealToltekDzehenuti

A tedy tvé tvrzení : " V tom je právě Zlo, Hřích, Nepřítel nebo, chcete-li, Ďábel tak nebezpečný. Nezničí to dobré sám, na to nemá moc, ale zamíchá se mezi ně tak, že se jen těžko rozezná a ještě hůře se jej zbavuje. A nakonec přesvědčí nás, abychom tu špinavou práci udělali za něj" je naprosto mylné... A počínáš si právě tak jak bys neměl...soudíš někoho protože si rozhodnut o pravdě ale té své a né té Boží !!!.

Zobrazit 3 komentáře »

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »