Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #nedele


Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

14. 6. 2009 Nedělní setkání MEF
1. 3. 2009 Nedělní setkání MEF
Tuchoměřice

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Proč chodit v neděli do kostela?
Slavíme neděli
Když se neděle (ne)vydaří...
První adventní
8. 3. 2015
22. 2. 2015
1. 2. 2015
25. 1. 2015
11. 1. 2015
Slavnost Ježíše Krista Krále
16. 11. 2014
Žena, která ctí Hospodina
Svátek posvěcení lateránské baziliky
Slavnost všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
26. 10. 2014
Zákon a vztah
12. 10. 2014
Vyhazov ze svatební hostiny
5. 10. 2014
Nezodpovězené otázky
Zapřít se a nově se narodit
21. 9. 2014
Štědrost nebeského hospodáře
14. 9. 2014
7. 9. 2014
Milovat pohany a celníky
31. 8. 2014
Musím? Ne, já chci!
Ty jsi Mesiáš!
17. 8. 2014
Kousek Ježíšovy velikosti
10. 8. 2014
To jsem já, nebojte se!
Palác vs. poušť
Nebeské království není majetkem
Boží síla netrhá a neničí
Jak rozsévám já?
Chtít vše zvládnout
29. 6. 2014
Vysvobození
22. 6. 2014
Nebojte se. Ale čeho?
15. 6. 2014
O napravování malérů
8. 6. 2014
Úžas - první krok na cestě za Ježíšem
1. 6. 2014
Pravá naděje je radostná
Obhájit svou naději
18. 5. 2014
Buďme živými kameny
11. 5. 2014
V Kristových šlépějích
4. 5. 2014
27. 4. 2014
Kurz živé naděje
Běžely to oznámit ostatním učedníkům
Vydali ho na smrt
Pane, věřím!
Vidět, vědět a věřit
O samotě s Ježíšem
Kdo na koho zapomněl?
Úžas nad Ježíšovým učením
Mluví snad o mně?
Jste sůl země a světlo světa
Mariin a Josefův údiv
Kafarnaum v nás
Vidět Pána
12. 1. 2014
Obléct se v Krista
5. 1. 2014
Kde najít Moudrost?
22. 12. 2013
Nebát se přijmout Ježíše
8. 12. 2013
Obrať se!
Bdění z lásky
24. 11. 2013
Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!
17. 11. 2013
Jsem pro druhé znamením?
On je Bohem živých
Touha poznat Ježíše
Jak se (ne)modlit
K zítřejšímu svátku svatých archandělů (hlavně pro Pražáky)
Pohádka o neděli
Tati, můžu vzbudit Bětku?
Túžime po hĺbke (výzva kazateľom)
Čím je pro naše věřící mše svatá?
Pojedeš do kostela na kole ?
WYD_Aussie footy, Jeeeeh!
12. - 13. 4. 2008
Otázky E!?
Otázky Evangeliu
21. neděle v mezidobí
Jeruzalém - Hospodinova hora
20. neděle v mezidobí
19. neděle v mezidobí
Neboj se, malé stádce!