Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #naděje


Vojtěch Hýbl (VVRH)

Aničko, papriky, rajčata a spoustu věcí počká, je moc pěkné, že chceš. Však "...jen jedno je třeba,..." že, Marto! Ale hezky se mi to píše. Ty to máš, Aničko, drsnější. Spíš to píšu i kvůli sobě, když teď jsme nuceni žít jako v klášteře. V této době se mi konečně rozsekla záhada, proč já nešťastný nešel do kláštera!

Zobrazit 2 komentáře »
IM-POSSIBLE

To, že se někteří věřící domnívají, že opatření navržená papežem Františkem (a jistě si je nevycucal s prstu, ale určitě se radil s dalšími lidmi, a především s Pánem) jsou důkazem nevěry, mi připomíná evangelijní příběh o Ježíšových pokušeních: "Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“
Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ (Mt 4, 6-7)...přeju nám všem věřícím , abychom i my v tomto čase odolali tomuto pokušení.... Dodržujme karanténní opatření!

IM-POSSIBLE

S "coronavirovým vyznáním", které je parodujícím výsměchem všem doporučením papeže Františka, jako lékařka, řeholní sestra, jako obyčejný člověk se selským rozumem, hluboce nesouhlasím ve všech bodech a lehkomyslné znevažování poznatků epidemiologie pomocí jakési karikatury "věrnosti víře" je v mých očích šikovně maskovanou formou pýchy, farizejství a v přímém rozporu s příkázáním "nezabiješ"...protože nedodržováním epidemiologických opatření ohrožují lidé nejenom sebe, ale především ty nejslabší!

Zobrazit 3 komentáře »

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Víra s příchutí ulice
A jak to bylo dál aneb "míšo, vzpamatuj se!"
O koronaviru, konci světa a o naději
Naděje
Připrav se s námi na příchod Spasitele
2 + 2
Izajáš
Kolik podob má naděje
Naděje v každém věku
Naděje, která zachraňuje
Svítá
Jaká je naděje
Postní seriál: Cesta k radosti (6. návyk: Poděkujte)
Postní seriál: Cesta k radosti (5. návyk: Pozvedni hlavu)
Postní seriál: Cesta k radosti (4. návyk: Připoutejte se ke stěžni)
Postní seriál: Cesta k radosti (3. návyk: Umlčte fúrie)
Postní serial: Cesta k radosti (2. návyk: Udělejte kruh)
Postní seriál: Cesta k radosti (1. návyk - Udržujte odstup)
Postní seriál: Cesta k radosti (Úvod)
Co zbylo z víry?
Vždycky doufej!
poznala jsem
Vyťukej
O tom, co je vlastně v životě důležité
Kde?
Po sté
Jitce
Zahrada
Ti, které si nevybíráme
Let go
Zima je dlouhá
Jak mě Bůh vyslyšel
Čakanie
Keď chrám hovorí
Zasévám
Spása duší
Až se budou ptát po důvodech vaší naděje
A tak se snažíme žít
Touha tančit
Vločka
Nekoukej do země
Na Dušičky
Po létech odloučení
Podzimní
Velká zkouška lásky a víry v Boha
To, co změní každý den
Jak to všechno vyjádřit
Vadí mi
Kolikrát
Člověk míní a Pán Bůh mění
Učím se...
Víra v Boha nám vzala beznaděj.
A nakonec byla svatba nebo nebyla?
Člověk míní, Pán Bůh mění...
Naděje není obyčejným optimismem. Dává životu smysl.
Jen Bůh
Perfektní den
Jako vzduch
Pohřeb očima nezaujatého pozorovatele
Výraz? Ne díky, beru si tuhle.
Andělská inspirace
Je čas odejít
Chci Ti říct...
Pravidelné zakopnutí
Vyžaduji akci!
Trvá to...
Rozhovor u jeslí
Krok tam, krok sem
Tak zoufale toužíme po lásce
Jsi silnější, než si myslíš!
Umyj podlahu!
Více
Sušenky máš?
Co je opravdu důležité?
Ne(jen) Štědrovečerní andělé
Ježíš Kristus před soudem
Znáš lepší dárek?
Být připraven
Ticho
Mám strach. Mám naději.
Rozumoví dospěláci
Týká se to i nás!
Někdy se prostě nedaří
Když není Ti hej...
Už jsme v tom spolu
Môj brat Miško - O nádeji pre deti, ktoré zomreli bez krstu
Pláč Jeremiášův 3
Najde se v dnešní době "Dobrý člověk"?
Drahý hledající příteli
Povznést se
Modleme se za pana XY
Naděje
Téma na Spolčo - Jan 1, 1-5
Naděje nemizí
Úsměv
KOMU MOHU VĚŘIT?
Radujte se!
"TAM" a "TADY"
světlo do očí
všechno de do kopru
Moje nota
Křížová cesta ctností
Zemětřesení v Chile (ze zpráv našich sester)
Přímo z Haiti: zmar, ale i naděje + prosba o další pomoc
Naděje
Naděje
: : On je Král králů, On je Pán pánů! : :
Nick Vujicic - Život bez končetin
Žít naplno se dá i bez rukou a nohou, podívejte.
První tři odst. Enc. SPE SALVI Benedikta XVI. (jak důležitá je naděje...)
15. 11. 2007
Jen pár slov...
Křišťálová noc na KTF
Quanta est nobis via?
Usmívejte se...!
Ideál a sen II. - pokračovnání