Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek moc

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem moc.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #moc

Afterfall

Jak vidět v životě Boží moc?

Afterfall

"Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka." (Řím 1,16) Je to až moc jednoduché. Neuvěřitelně jednoduché. Boží moc, ta moc, která stvořila celý svět, která uvedla do pohybu hvězdy a dala…

slachmánek

Tvá pravice

slachmánek

Tvá pravice, Hospodine,je velkolepá v moci,Tvá pravice, Hospodine,nepřítele drtí. Exodus 15.6 Normálně mi naučení se verše trvá pár minut, ale tohle mi do hlavy nechce vlézt už 3. den;přitom je to velmi dobrý verš do duchovního boje! Toto vyznávat…

dromedar "ale tohle mi do hlavy nechce vlézt už 3. den"

To by se (českému) katolíkovi stát nemohlo: Mojžíšův chvalozpěv se totiž zpívá každý rok o velikonoční vigílii po čtení o přechodu Rudým mořem a (narozdíl od žalmů zpívaných jinak při bohoslužbách i od ostatních žalmů velikonoční vigilie) má ve zhudebnění B. Korejse speciální na míru ušitý (a velmi působivý) nápěv. Na citovaném verši pak je jedna z dramatických kadencí: "Tvá pravice, Hospodine, ukazuje svou moc a sílu / tvá pravice, Hospodine, nepřátele DRTÍ!"

slachmánek Mohl bych si to někde na internetu poslechnout?

dromedar Hledám, hledám, ale zatím to vypadá, že nahrávky velikonoční vigilie, co jsou na Youtube, jsou buďto z Moravy (a tudíž s Olejníkovými nápěvy), nebo nemají všechny zpěvy. Mohl bych vyfotit a poslat noty. Normálně bych odkázal na http://sdh.cz/korejs/ , ale zrovna Mojžíšovu píseň @JiKu pro tuhle internetovou edici ještě nedoryl.

dromedar https://youtu.be/Ke-q0oE6R6Y?t=46m31s

dromedar (Zrovna tenhle zpěv v tomhle zhudebnění je vhodné svěřit nějakému pevnému mužskému hlasu, ale kde na kostelních kůrech vzít a nekrást?)

slachmánek

odpočinek

slachmánek

Už delší dobu přemýšlím, jak efektivně odpočívat. Ale jak to, co jsem se v životě naučil, zobecnit? Klíčové bylo odvrhnutí starého modelu dělení času na práci, odpočinek a zábavu. Tento model platil v případě, že lidé pracovali fyzicky; dnes…

slachmánek

motiv moci

slachmánek

Motivy moci jsou přečasto nízkéa mají co dělat s obyčejnou lidskou závislostí na břichu, oblečení a střeše nad hlavou... Milan Šimečka

spitfire V čem jsou motivace napsat takový článek vyšší?

Automaticky, jenom tím, že nejsou závislé na břichu, oblečení a střeše nad hlavou?

slachmánek Potřeboval byste lekci z logiky.
Nemůžete takhle převracet implikaci.
Navíc nikde netvrdím, že moje motivy jsou vyšší.

spitfire "Navíc nikde netvrdím, že moje motivy jsou vyšší."

To je škoda, bylo by se čeho chytit.
Takhle vlastně netvrdíte vůbec nic.

Tedy skrze citaci Milana Šimečky.
(je to ten Slovenský novinář co žije u nás)?

slachmánek Neznám ho, je to úryvek z doslovu knihy 1984.

slachmánek

Co zbylo z víry?

slachmánek

Vždy když čtu v Bibli o Ježíši, apoštolech nebo o Eliášovi, tak je to síla! Jasně je z toho patrné, že Bůh je mocný, ale když se dívám jak to vypadá s námi... Kde je Boží moc? Co děláme špatně? „Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak…

KMirjam Ale naděje nenahrazuje viru. Naděje je součást víry! Naděje, že Pan nejenže přišel, je tady a ještě přijde. To je smysl a obsah naděje jako nedílné součásti naší víry. Víra, naděje a láska. Vše tvoří nedílny celek našeho vztahu k Bohu. Věřit pro mě znamená plně se svěřit do Bozi vůle. Na této cestě pokračovat v tě časti života, která vyplývá z mě svobodně vůle podílet se na Božím království. Tedy poznávat pravdivé řád světa a své úlohy v něm. Přijmout sama sebe se vším čím a kým jsem což s sebou nese i vědomí svých hříchů- tedy překážek na cestě k Bohu. Pokání, vyznání těchto vín a plně jejich odevzdání umožňuje pocítit onen promenujici zázrak odpuštění. Pan tu je aby smyval naše viny. Virou promeneny nový člověk je sice stále pouze na cestě, ale zakusil na sobě onu Boží moc.

KMirjam Víra je milost kterou od Boha dostáváme. Víra je životní postoj. Víra je skutek milosrdenství vůči bližnímu která je vedle dalších svých projevů je naší odpovědi na Boží výzvu například v tom že po vzoru Krista koname a smyslime jak nam svým životem ukazuje že bychom konat a smyslet měli. Ale víra je také úžas nad stvořenim a Boží velikosti. Zavrat a okouzleni jez dává sílu po této cestě kráčet.

KMirjam Víra je zkrátka dobrodružství. Sazka ma pravdu za kterou zkrátka má smysl jít. Víra opravdu nespočívá ve velkých skutcich. Někdy naopak v těch zdánlivě nejmenších na nichž ty velké stojí. Každému nam byl svěřen jedinečný a na tělo ušitý úkol. Nesrovnamejme se s velkými světci, koho uzdravili atd. Hledejme sama sebe v Bohu. Velikost našeho úkolu ale i víry samé pr3nechme Bohu. To je ten kdo rozhoduje a kdo nás vyzývá. Proměnme se a dívejme všude okolo í uvnitř nás. Vše nepotřebné odhazujme. To je nás úkol.

slachmánek @KMirjam: Máte hodně širokou definici víry... ne, že by to bylo špatně, ale já (analyticky uvažující člověk) potřebuju jednoznačnou definici. Nejde mi o vyznání víry, ale přímo o víru.

slachmánek BTW: Ale připomněla jste mi, že víra je dar - to jsem zapomněl napsat.

slachmánek

Boj s Amálekem

slachmánek

Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem.Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: „Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi.Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl.“ Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval…

slachmánek @spitfire: No to je právě ono ;-)

spitfire Vyberte si médium vám nejbližší (film, televize, divadlo) a uveďte jak by jste to inscenoval.
"A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však ruku nechával klesnout, vítězil Amalek."

dromedar

Ty ses zase malovala!

dromedar

Článek Na počátku plesové sezony spustil lavinu reakcí na téma ženského zevnějšku a jeho etické relevance. Já chci upozornit na jednu souvislost mimoetickou. Řeč bude o prarodičích z máminy strany. Dědečka znám jenom z vyprávění - zemřel dlouho před…

Hali Ale nepopírám, že i některá katolická společenství nebo farnosti či jednotlivci nemůžou být v některých ohledech hodně přísní. Záleží na lidech, jak třeba vyloží Písmo, atd.

Heléné poslední věta-zajímavý postřeh, určitě je na něm kus pravdy :-)

slachmánek

vymítaní démonů

slachmánek

Dnes jsme se po zkoušce chváličů bavili o duchovním boji.Řešili jsme zda můžeme vymítat démony. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, ať si na cestu neberou nic kromě hole: ani…

slachmánek Teď mi došlo, že žehnání je dobrá pravence před vymítáním...
u nemocí se pořád mluví o tom, že je prevence důležitá ;-)

iddqd
Kristus Pán dal moc nad démony apoštolům, tj, dnešním slovníkem biskupům, a ne kdejakým prostým věřícím, neřku-li dokonce ženám. Ani Vy ani já žádnou moc nad démony slíbenu nemáme a pouštět se do vymýtání můžeme jen s jistotou nezdaru.

JamesH Ahoj, na danou věc mám trošku jiný názor. Souhlasím samozřejmě s Biblickým textem a také jeden přidám.

Marek 16:17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;

V tomto textu nejsou uvedeni biskupové, ale ti kdo uvěří, to znamená, že je to věc, kterou dává Bůh nezávisle na postavení.

Věřím také tomu, že je trochu odlišná doba, kdy byl Ježíš na této zemi od doby co o letnicích seslal Ducha svatého. Dnes vnímám, že pokud je nějaká démonská spoutanost, tak ji může zlomit ve finále jenom Bůh, ale také věřím tomu, že Pán Ježíš Kristus nás povolává ke stejným věcem, jaké dělal ON, věřím tomu, že pokud jsem pevně zakotven v Kristu potom mi nic nebrání ani v oblasti vymýtání.

JamesH Štěpo nesedí mi také co píšeš na téma požehnání X prokletí.
Protože to platí i obráceně, že kde je prokletí, tam nemůže být ani požehnání. Nejprve potřebuji osvobodit od prokletí a to v Kristu, tím myslím jít ke kořenům v dané věci a zřeknout se jich v Kristu(zlomit moc kletby) a potom může přijít požehnání. Věřím tomu, že Pán Ježíš Kristus nás vybízí k daleko aktivnějšímu stylu zápasu než jsme kdy viděli. On nás zve k tomu, abychom žili jako On.

slachmánek Jakube, to co říkáš k Mat 16,17 jsem vysvětlil už v článku, je to dar pro celou církev ne pro každého.

prokletí x požehnání - v tom máš pravdu, ale Boží moc je větší než ďábelská

Pokud svou argumentaci zakládáš na zakotvení v Kristu, tak je potřeba si uvědomit, že potřebuješ Boží vedení k tomu vymítání, pokud tě k tomu Bůh nevede, tak to děláš sám ze sebe a to dostaneš přes hubu!!

slachmánek

Nahum 1,2

slachmánek

Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv.Hospodin je trpělivý, však velmi mocný – neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od…

climax jak se tyto verše shodují s 1Kor 13:4-5? Konkrétně "Láska nehledá svůj prospěch, nedá vydráždit, nepočítá křivdy" vs "Hospodin se mstí, a to zuřivě,... ke svým nepřátelům chová hněv..."

slachmánek Dobrej postřeh, nevím. To že se Láska nenechá vydráždit ji přece nezbavuje schopnosti trestat. Chápu to spíš ve smyslu že Láska nejedná v afektu.
O žárlivosti Boha nechci pochybovat, proč by to jinak bylo i v desateru?

Liaguoarian

Dobrý den, kontrola osevního plánu

Liaguoarian

"Dobrý den, kontrola osevního plánu." "Dobrý den, pojďte dál." "Váš občanský průkaz a doklady o vlastnictví pozemku." "Tady." "A váš schválený osevní plán." "Zde, prosím." "Vypadá v pořádku, řádně vyplněný, registrace platná. Pojďmě na pozemek." ...…

Martin Múčka (Smile) jn, za vším jsou peníze... :-(

Ester-Michael Aha, tak příště prosím napsat třeba kurzivou dole - pro ty, kteří nejsou z oboru (tudíž nevědí, jak dramaticky postoupila současná legislativa + pokyny z EU, jen slyšeli už dávno podivné zkazky....:-)), že to je fikce:-), sci-fi z blízké budoucnosti (na sci-fi už sem zřejmě trochu větší specialista, po semestru takového předmětu:-D :-D)