Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #marek+orko+vácha


Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »
Napsat komentář »
Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »
tina

Akorát nevím, kde konkrétně v Čechách tu spiritualitu hledat?

Inigo

Kde hledat spiritualitu toť otázka klíčová. V klášterech, duchovní hudbě, modlitbě, bohoslužbě ... ? Dole?

Spiritualita zdola je toho názoru, že Bůh k nám nemluví jen v Bibli a prostřednictvím církve, nýbrž i prostřednictvím nás samých, prostřednictvím našich myšlenek a citů, našeho těla, našich snů, a dokonce i prostřednictvím našich ran a našich domnělých slabostí. Spiritualita zdola byla praktikována především v mnišství. Dávní mniši se začínali nejprve zajímat o své vlastní vášně, o sebepoznání, aby byli schopni poznat pravého Boha a setkat se s ním. Evagrius Ponticus formuluje tuto spiritualitu zdola klasickou větou: "Chceš poznat Boha? Poznej nejdřív sám sebe." Výstup k Bohu vede sestupem do vlastní reality, včetně hlubin nevědomí.

Inigo

Spiritualita zdola nevidí cestu k Bohu jako jednosměrnou ulici, na níž se stále více k němu blížíme. Cesta k Bohu vede spíše oklikami a bludnými stezkami, různými "krachy" a zklamáními nad sebou. Vůči Bohu mne neotvírá ani tak má vlastní ctnost, jako spíše moje slabost, moje nemohoucnost, ba dokonce i můj hřích.


***OBSAH celé knihy:

Úvod

1. Spiritualita shora

2. Odůvodnění spirituality zdola
a) Biblické příklady
b) Monastická tradice
c) Benediktova řehole
d) Psychologické aspekty spirituality zdola
e) Spiritualita zdola v pohádkách

3. Vývoj spirituality zdola
a) Dialog s myšlenkami a city
b) Rozhovor s mými nemocemi
c) Jak zacházet se svými ranami
d) Zkušenost bezmoci a zhroucení
e) Spiritualita zdola a společenství

4. Pokora a humor jako základní rys křesťanské existence
Závěr

tina

Autor Anselm Grun, OSB? Kdysi jsem tu knihu četla.

Zobrazit 4 komentáře »