Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek litanie

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem litanie.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #litanie

Clara

Litanie k Duchu Svatému

Clara

Před časem vzbudily diskuzi litanie k Duchu svatému, u kterých byla (na blogu) uvedena různá zaslíbení - někdo jim věřil, jiný ne, další po čase dosvědčoval zázraky, které se v jeho životě začaly dít... Osobně jsem nevěděla, co si o litaniích a…

Ferenc Tyto litanie mám moc rad.

Modlitba se signály.cz

Litanie ke sv. Zdislavě

Modlitba se signály.cz

Sv. Zdislava je patronkou rodin a ukazuje nám, jak život v manželství může být plodný, požehnaný a plný pokoje. Litanie ke sv. Zdislavě: Pane, smiluj se nad námi!Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi! Kriste uslyš nás! Kriste vyslyš…

Rezkaaa

Litanie...

Rezkaaa

Už delší dobu mám rozepsaný příspěveček, a když nám dnes začíná ta příprava na Letnice, musím jej dokončit :) ...k Duchu Svatému.Jsou "dlouhé" a málo se modlí, ale je v nich všecko. Když jsem se je naposledy modlila já, byla jsem překvapená vlastní…

Kollenka Můžu se zeptat, co to je "vykombérovat"? Překlep nebo nějaké mně neznámé slovo? Dokonce ani Google ho nezná... :-) Smysl samozřejmě jakžtakž chápu, ale nikdy jsem to neslyšela.

Rezkaaa @Kollenka: "Vykombérovat" je slovo vymyšlené, lepší jsem prostě nenašla :)
Je to něco ve smyslu pošéfovat, uskutečnit, zařídit. "Kombo" je výraz označující skvělého, schopného a celkově prostě Bohem a radostí naplněného člověka nebo nějaké situace.
Těžko se to vysvětluje, ještě bych to nahradila třeba slovem "vyhrnout", které se používá na Centrech pro mládež v Rajnochovicích (Archa, Přístav).
Snad to trochu pomohlo :)

Kollenka Děkuji za vysvětlení ☺

paaja

Litanie k Duchu Svatému

paaja

Litanie k Duchu Svatému Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ..... Duchu Svatý, buď pochválen Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a připrav stánek v srdci svého služebníka, buď pochválen Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne…

sabincenta ,,Vydal Římsko - katolický úřad v Prešově pro soukromou pobožnost věřcích" - citace z vydání, které mám.
A také jsou tyto litanie obsaženy v modlitební knížečce Svatodušní novéna od Vojtěcha Kodeta - (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří).

Anicka Díky za inspiraci a za informace!

JzJ Modlitba se signály.cz

Litanie ke všem svatým

Modlitba se signály.cz

Já N..., bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony.…

JzJ Modlitba se signály.cz

Litanie k Duchu svatému

JzJ

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (odpověď: Budiž veleben) Sestup na nás Duchu svatý a utvoř si v našich srdcích příbytek. Duchu svatý, jenž jsi s Otcem i Synem uctíván, nauč nás žít ve…

Fary

Litanie o pokoru

Fary

Ježíši tichý a pokorný srdcem vyslyš mě! A učiň srdce moje podle srdce svého! Od touhy, abych byl vážen, osvoboď mě, Ježíši! Od touhy, abych byl milován, osvoboď mě, Ježíši! Od touhy, abych byl oslavován, osvoboď mě, Ježíši! Od touhy, abych byl…

Angelar

Litanie ke sv. Irenejovi z Lyonu

Angelar

Když píši diplomovou práci z teologie, neobejde se to bez modlitby. Když píši o sv. Irenejovi z Lyonu, koho jiného prosit o přímluvu? Proto, než jsem začal psát, prošel jsem liturgické knihy, jestli tam nebude nějaká vhodná modlitba. Něco jsem sice…

Vojtěch Hýbl (VVRH) Jo, mám fotku ze Svaté země, z baziliky Zvěstování Páně

Vojtěch Hýbl (VVRH) Už jsem to tlumočil Petrovi. Kaplička bude.

Slavka-C

Litanie k Panně Marii za osvobození a můj pohled na litanie

Slavka-C

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý, Bože v Trojici jediný, Svatá Maria, Matko…

dagsoftware

Litánie ku svätým Jánom

dagsoftware

Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami. Kriste uslyš nás. Kriste vyslyš nás. Otče z nebesis, Bože, zmiluj sa nad nami. Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, Duchu Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Bože, Sv. Ján,…

dagsoftware (vlastnej výroby)