Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek letnice

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem letnice.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #letnice

radim24

Blogový příspěvek byl smazán.

dromedar Emauzy OSB

Jegda skončaše se dnije petikostnii, běše vsi vkupě v tomde městě, alleluja.

(někdy je staroslověnština skoro tak roztomilá jako hantec)
#Letnice #breviář #Josef+Vajs

dromedar Modlitba breviáře

(trochu vykopávek)

Antifona "Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných, ...", dnes v prvních nešporách Seslání Ducha svatého, v předkoncilním Římském breviáři vůbec nebyla, ale zato v předtridentském breviáři pražském (a zdaleka nejen v něm) měla velice prominentní úlohu: kromě ranních chval se zpívala jako jediná antifona ("antiphona super psalmos") k žalmům všech denních hodinek. Zkrátka to byla _ta_ svatodušní antifona. #breviář #letnice #Duch+svatý

E-neděle

Slavnost seslání Ducha svatého

E-neděle

Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého!“Viz Jan 20,19-23 (Foto: vincentfinn99 flickr.com, cc) E-vangelium on…

Rezkaaa

Litanie...

Rezkaaa

Už delší dobu mám rozepsaný příspěveček, a když nám dnes začíná ta příprava na Letnice, musím jej dokončit :) ...k Duchu Svatému.Jsou "dlouhé" a málo se modlí, ale je v nich všecko. Když jsem se je naposledy modlila já, byla jsem překvapená vlastní…

Kollenka Můžu se zeptat, co to je "vykombérovat"? Překlep nebo nějaké mně neznámé slovo? Dokonce ani Google ho nezná... :-) Smysl samozřejmě jakžtakž chápu, ale nikdy jsem to neslyšela.

Rezkaaa @Kollenka: "Vykombérovat" je slovo vymyšlené, lepší jsem prostě nenašla :)
Je to něco ve smyslu pošéfovat, uskutečnit, zařídit. "Kombo" je výraz označující skvělého, schopného a celkově prostě Bohem a radostí naplněného člověka nebo nějaké situace.
Těžko se to vysvětluje, ještě bych to nahradila třeba slovem "vyhrnout", které se používá na Centrech pro mládež v Rajnochovicích (Archa, Přístav).
Snad to trochu pomohlo :)

Kollenka Děkuji za vysvětlení ☺

signály.cz - redakce

Svatodušní novéna

signály.cz - redakce

„Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,4b-5) foto: flicker.com, cc V pátek po Nanebevstoupení Páně, což je právě dnes, se…

LukášD Revue Theofil

Blogový příspěvek byl smazán.

Neposeda

DUCHOVNÍ ŽIVOT, ctnosti a dary

Neposeda

Dnes začíná modlitba novény k Duchu svatému. Kristovým Duchem se však můžeme nechat vést každý den... vybrala jsem z jedné naší knihy úryvek, který by vás mohl "rozpálit":-) DUCHOVNÍ ŽIVOT, ctnosti a dary K nejkrásnějším tajemstvím vnitřního života…