Jsou ministranti a kostelníci zároveň kvalitními lektory?

lenkat

Článek k zamyšleníBýt ministrantem nebo kostelníkem ještě neznamená být kvalitním lektorem 22.5.2011 Kateřina Tetivová Na jedné poutní mši ministrant ve věku adolescenta předčítal úryvek z Bible tak nedbale, že na to upozornil i přítomný církevní…