Keď miluje muž

terre-eau

Minulú nedeľu som zostala doma. Nešla som do kostola. Počúvala som omšu z rádia a pomaly som pri nej zaspávala. Vládlo pokojné ráno, len v kuchyni - ako veľká mačka - hlasno priadol digestor.