Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #kázání


RealToltekDzehenuti

"Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."

Myslíš si, že do spolku milion chvilek pro "demokracii" tě poslal jediný Bůh :) ?

BenjaminRoll

Nevím, jestli mě tam poslal. Ale vědomí mnohých darů od Boha a víra v jeho lásku a milost mě zavazuje se zastávat dobrých věcí a nebýt lhostejný k okolí a k celku...

RealToltekDzehenuti

Je ale hodně věřících co spolek milion chvilek nepovažují za dobrou věc ale jako prostředek pro politický boj o moc. A každá skupina je evidentně přesvědčena o své pravdě. Jedna z této skupiny má tedy pásku přes oči a skutečnou pravdu nevidí...Tedy zapeklitá patová situace :). Uvidíme která z těch skupin více respektuje demokratické volby a která slouží kterému pánovi.

BenjaminRoll

Jsem členem spolku a vím, že mně ani nikomu dalšímu že spolku o politickou moc nejde. Tak snad může mít toto svědectví nějakou váhu....

Zobrazit 4 komentáře »
RealToltekDzehenuti

Důležité je se na počátku zamyslet nad tím kdo je tvůrcem smrti a jak vznikla :).

. „Při trhání plevele byste totiž vyrvali z kořenů i pšenici!“

Vysvětlení je zcela jednoduché...soud patří jedinému Bohu, ten je spravedlivý soudce. Kdyby soudili obyčejní lidé napáchali by mnoho škod. Den žně je den božího soudu a soudit bude jediný Bůh. Sluhové ve verši jsou lidé, zatímco ženci jsou andělé, kteří budou činit vůle boží.

Hleď :

12Aby dostali do vlastnictví ostatek Edómu a všechny národy, které byly nazvány mým jménem, je výrok Hospodina, který to učiní. 13Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se přiblíží oráč k ženci a ten, kdo lisuje hrozny, k rozsévači; z hor bude kanout sladké víno a všechny kopce budou oplývat hojností.

RealToltekDzehenuti

36Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Vylož nám to podobenství o plevelu na poli.“ 37On jim odpověděl: „Rozsévač dobrého semena je Syn člověka 38a pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého; 39nepřítel, který je zasel, je Ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. 40Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. 41Syn člověka pošle své anděly, i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost, 42a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

RealToltekDzehenuti

A tedy tvé tvrzení : " V tom je právě Zlo, Hřích, Nepřítel nebo, chcete-li, Ďábel tak nebezpečný. Nezničí to dobré sám, na to nemá moc, ale zamíchá se mezi ně tak, že se jen těžko rozezná a ještě hůře se jej zbavuje. A nakonec přesvědčí nás, abychom tu špinavou práci udělali za něj" je naprosto mylné... A počínáš si právě tak jak bys neměl...soudíš někoho protože si rozhodnut o pravdě ale té své a né té Boží !!!.

Zobrazit 3 komentáře »
Jiří Zajíc

Odvážné kázání :-)
"Jak sdílet s trpícím světem zvěst o Dobrém Bohu?"
To je skutečně zásadní otázka.
Myslím, že právě neschopnost reálně a přesvědčivě na tuhle otázku odpovídat, je podstatným důvodem odkřesťanštění Západu.
Stačí skutečně takhle odpověď:
"Bůh je na cestě s námi a naše bolesti s námi prožívá, a i když si někdy připadáme, jako bychom šli úplně sami a po tmě anebo že už jenom padáme někam ze srázu, on nás i tehdy drží a vede."?
Pomůže nám Bůh, který je v průšvihu s námi?
Co nám garantuje jistotu, že se Mu to vlastně "nevymklo z rukou"?
;-)

Zobrazit 1 komentář »

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

Můžeš být první, kdo přidá akci s tímto štítkem.

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Nevím, jak bych mluvil...
Kázání o pleveli mezi pšenicí aneb s vaničkou i dítě...
Kázání z půlnoční : Pokus o pozdější zápis toho, co zapsat vlastně nelze...
Adventní kázání: Přišel, Přijde, Přichází
Povolání jako prostředek, svatost jako cíl
Velmi dobře! (23. neděle v mezidobí)
Zlomené srdce
Po hlavách démonů
Kazatelna Život
Deset tipů pro kázání
Co si vybereš?
Kázání: Ježíš u našich dveří.
Dnes bychom se měli radovat
"Proč jsme mlčeli?"
Bez veľkých slov
Nejsem jeho ovce
Kázání o ženě cizoložnici
Kázání na svátek Nejsvětější Trojice (na zítřek)
Po dlouhé odmlce jsem z5 se svým kázáním v Olomouckém kostele
Zasvěcení jako kostel
Kázání o Trojici
Obrácení Šavla-Pavla
Kázání na 1. neděli po zjevení Páně (neděli po Obřezání Páně)
Magnificat - kázání (výklad)
Kázání z Velikonoční neděle
Kázání: Exodus 32, 1-14 O ctění neb nectění zlatého telátka, ideologii a Mojžíšově přímluvě.
Túžime po hĺbke (výzva kazateľom)
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus!
Kázání na úrovni nebo vztah k lidem? Vylučuje se to?
Z horských kázání J.T. 2010 (část IV.)
Z horských kázání J.T. 2010 (část III.)
Z horských kázání J.T. 2010 (část II.)
Z horských kázání J.T. 2010 (část I.)
Minikázání na baru
Kázání pro foro interno v kapli ETF
Farizeové nebo celníci?
5. 1. 2009
24. 11. 2008
Jan Zlatoústý - O kněžství
Novoroční česko - německé kázání
2. 11. 2007
15. 10. 2007
8. 10. 2007
27. 9. 2007
Jeruzalém - Hospodinova hora
Oheň jsem přišel vrhnout na zem
Slovo Biskupa
Neboj se, malé stádce!