Sv. Jan z Boha - "tělem k duši"

Renata Svobodová

„Čiňte dobře, bratři!“ Tak povzbuzoval své druhy žebrák, dobrodruh, ochránce chudých a nemocných a zakladatel řádu Milosrdných bratří, svatý Jan z Boha.