Rozdělení posledních IPv4 adres

ObiSkyWalker

Dne 3. 2. 2011 na konferenci v Miami IANA rozdělila poslední volné bloky IPv4 adres.