Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek hřích

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem hřích.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #hřích

radim24

Modlitba spasení

radim24

Občas narážím na netu na různé modlitby spasení (Sinner's prayer), které ale nepostrádají důraz na pokání, takže si nemyslím, že by takovou modlitbou mohl být člověk opravdu spasen. Příklad takové velmi problematické modlitby: „Pane Ježíši Kriste,…

radim24

Hříšníci nemohou být spaseni

radim24

Někteří lidé, kteří si říkají křesťané v domění, že je jejich víra může spasit si myslí, že Ježíš Kristus nebyl Bůh. Argument, který jsem dostal byl tento: Marek 10:18 Ježíš mu však řekl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh."…

MirOr

Popelec

MirOr

Čiňte pokání. A věřte evangeliu. To je slovo na cestu do postní doby, vyslovené knězem při udílení popelce, znamení popelem na čele věřících. To znamení hlásí – jsem hříšný, a potřebuji odpuštění. Při pozorování dlouhého zástupu těch, kteří žádali…

MirOr

Zpověď

MirOr

To, co čistí ty naše hříchy, je Tvoje krev. Nedá se dostatečně poděkovat. Jen s vděčností a úctou přijmout. A jít a už nehřešit.

Jasminecka

Mandelinka

Jasminecka

Chtěli jsme vesnici? Tak tady ji máme. I s mandelinkama. Na nohy pantofle, na hlavu slamák, do ruky zavařovačku s vodou a hurá zanořit sebe do řádku. První překvapení na sebe nedalo dlouho čekat. Nikde nevidím ty žlutočerné tvrdé brouky, které si…

HelenaH Chcete pár těch chudinek poslat? :-)
Vy jste nečetl, že i koukol-tu Bohem stvořenou rostlinku-si Pán Ježíš vypůjčil k podobenství? Že zlé duchy vyhnal do stvořeníček prasátek? Že ztišil rozbouřenou Bohem stvořenou vodičku, aby se v ní neutopili jeho učedníci...Mám jmenovat dál???:-)

sigis To je pravda, že v bibli jsou takové rozpory ...

MyName

Smrt a hřích jsou poraženi

MyName

On se za nás obětoval a hřích už nemá nad námi moc. Smrt a její moc byla poražena, když Otec obětoval Syna. Za to Mu chceme být vděční a přicházíme před Pánovu tvář. Už nám nic nebrání stát ve věčném světle. https://www.youtube.com/watch?v=o…

mia-maru Ženy, matky, manželky

Že můžem

mia-maru

Hashtag #dikyzemuzem je spojován s událostmi (nejen) listopadu ʼ89 a vyjadřuje díky všem, kteří se zasloužili o pád komunistické totality. Váže se ke slovu "svoboda“. O politice psát nechci, tenhle hashtag se mi vybavil ve spojitosti s tématem,…

Anežka

Blogový příspěvek byl smazán.

daniel93

Jsem hřích

daniel93

Hřích se skrývá i v těch nejnepatrnějších věcech našeho života, a ani si to neuvědomujeme - věci, které se zdají příjemné, nebo dokonce správné.

daniel93

Trnová koruna

daniel93

Do ohňů láskyz labyrintů šalebvrhám trnovou korunu. Do oslňujícího světlaz neprodyšné temnotyvrhám trnovou korunu. Slyším jazyk rozvázanýod všech klamů světa.Vidím oči odemčenévidoucí pestrost krás. Trnová korunaod krve a potu,od prachu země,ležící…