Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek duše

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem duše.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #duše

An09

Ticho

An09

Láska je především modlitba a modlitba je ticho. Antoine de Saint-Exupéry Kolik času denně trávíš v naprostém tichu?Neustále jsme nuceni něco poslouchat - druhé lidi, rádio, tv, internet, ruch města, aut...Jak moc času strávíme v TICHU?Tichu, které…

Latroj

Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší

Latroj

1489 Rozhovor milosrdného Boha s dokonalou duší - Duše: Pane a Mistře můj, toužím si s Tebou pohovořit. - Ježíš: Mluv, vždyť ti naslouchám v každé chvíli, milované dítě, stále na tebe čekám, o čem si tedy se mnou toužíš pohovořit?- Duše: Pane,…

Latroj

Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost

Latroj

1488 Rozhovor milosrdného Boha s duší usilující o dokonalost - Ježíš: Tvá námaha je mi milá, duše usilující o dokonalost, ale proč tě tak často vidím smutnou a zdrcenou? Řekni mi, mé dítě, co má ten smutek znamenat a co je jeho příčinou? - Duše:…

Latroj

Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší

Latroj

1487 † Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší - Ježíš: - Duše, vidím, jak velice trpíš, vidím, že nemáš ani sílu se mnou hovořit. Hle, já sám budu mluvit k tobě, duše. I kdyby tvá utrpení byla sebevětší, neztrácej klid ducha ani se nepoddávej…

Latroj

Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší

Latroj

1486 Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší - Ježíš: Duše ponořená v temnotách, nezoufej, není ještě všechno ztraceno, začni rozmlouvat se svým Bohem, který je Láska a Milosrdenství samo. - Ale bohužel, duše zůstává k Božímu volání hluchá a noří…

Duchovní inspirace

Značka: Zaručujeme atraktivní linii

Duchovní inspirace

Ve zdravém těle je prý zdravý duch. Lidé pro hezký vzhled svého těla, pro to, aby vypadali dost, ale opravdu dost dobře, pro to, aby byli zdraví atd. dělají spoustu věcí - někdo křoupe různé kořínky, jiný se trápí odporně chutnajícími čaji, jiní…

Monulka

Láska - známe se odedávna

Monulka

Láska – známe se odedávna Pravé přátelství nebo pravou lásku nelze vytvořit či získat aktem vůle nebo na základě nějakého záměru. Přátelství je vždy aktem poznání. Následující metafora vychází ze skutečnosti, že lidské tělo bylo uhněteno z hlíny.…

heiduška

Být žena

heiduška

být ta, která ruku Ti podá být ta, která ze shora volá být ta, která objeví se v životě být ta, na kterou nezapomene se být ta, která Ti občas napíše být ta, která popožene Tě dál být ta, která zvládá navenek vše lehce být ta, která řekne Ti, že Tě…

Světlana Mašková To je opravdu moc krásné! :)

IrenaT Díky Míšo, nádherné!

maruškaa To je krásné... :) Děkujuu :)

heiduška já děkuji! :)

Dáška-el moc krásné!! :)

Vojta Krejzar

Vybrané body katechismu o duších "všech věrných zemřelých" :)

Vojta Krejzar

94. Kdo přijde do očistce? Do očistce přijde, ten kdo zemře v milosti posvěcující, ale má ještě trpět za hříchy. 95. Čím se očišťují duše v očistci? Duše v očistci se očišťují velikým steskem po Pánu Bohu a rozličnými časnými tresty. 96. Čím…

Jenda

Duše

Jenda

Aktuální téma na tyto dny... Krátká odpověď na toto téma je z listopadové rubriky CO MI VRTÁ HLAVOU z ministrantského časopisu Tarsicius. Časopis je možno objednat ZDE. Je za dobrovolné příspěvky.