Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #dokonalost


PetraO

@slu-nicko: O jednotě křesťanů je něco zde: http://www.krestane.info/vice-o-nas/ Určitě není o tom udělat ze všech církví jednu zprůměrovanou. Jde hlavně o společné hledání pravdy, stavět na tom, co nás spojuje a taky se můžeme učit od sebe navzájem. Například protestantské sbory jsou živější, více otevřené nově příchozím (alespoň co ke mně z několika stran přišlo). Jejich příkladná vitalita byla zmiňována už na II. vatikánském koncilu. Je ale pravda, že jiné je, když jedna farnost má několik stovek lidí - to fakt nejde, aby se úplně všichni poznali osobně - nebo sbor tak okolo 50 lidí, z nichž se aktivně zapojuje a chodí pravidelně na shromáždění okolo 30ti (můj odhad). Taky je dobrý Direktář pro provádění ekumenických principů a norem, kde nabádají i k vzájemnému respektu...

PetraO

... například ohledně respektování předpisů před přijímáním svátostí. Východní církve mají přísnější postní předpisy než my, takže pokud jde někdo na jejich liturgii, měl by dané pravidlo respektovat.

Zobrazit 9 komentářů »