Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #diecéze


LidiLidi

Například v naší farnosti (severní Morava, ale ne Sudety) za posledních 15 let bylo pokřtěných odhadem minimálně 3x více dětí, než kterých jich reálně do kostela chodí.
U křtů jsou ty rozdíly největší. Ale i u 1. sv. přijímání jsem třeba byla cca s 20 vrstevníkama, z nichž dnes chodí aspoň trochu do kostela pouze asi 4.

Na pováženou je na tom hlavně to, kolik rodičů neplnilo a neplní své křestní závazky. A v té souvislosti mě napadá otázka, jaký význam má udílení svátostí "katolíkům nepraktikujícím (či snad ani nevěřícím)" - kteří sami uvádí jako důvod pouze tradici?

JiKu

@LidiLidi: Bingo!
V tom se právě Praha liší od Moravy. V procentu zvykového zbytkového křesťanství. Ale to se časem spraví (na Moravě to časem taky vyhnije).

Daleko horší je tzv. biřmovací syndrom. "Děti" vydrží do biřmování a šlus. Ten zatím funguje i v Praze. I ekumenicky (problém všech církví).

Patrně na prahu dospělosti ztrácejí lidé motivaci účastnit se života církve. Logicky končí motivace dětské a je obtížné je nahradit motivacemi dospělými. Vydrží lidé se zvláště silnou motivací osobní a pak věčné děti (přestárlí puberťáci).

Nejlépe to přežijí ti, které se včas podaří zapojit do mezigeneračních aktivit (prolife, práce v chrámovém sboru, práce pro misie ... ).

Zobrazit 25 komentářů »