Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek denní modlitba církve

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem denní modlitba církve.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #denní+modlitba+církve

dromedar

Svatební oficium

dromedar

Nechápejte mě špatně: i když mám breviář mnohem raději, než je běžné a zdravé; i když církevní akce bez pořádných nešpor je u mě mizerná církevní akce (co jsem tak koukal do programu Národního eucharistického kongresu, je, zdá se, jako mizerná…

dromedar

Modlila jsem se, aby na mě nepřišla řada. O podobách "modlení breviáře"

dromedar

Podobně jako snad na většině teologických fakult je i na TF JČU fakultní kaple. K jejímu pravidelnému liturgickému provozu pak patří každovšednodenní modlitba uprostřed dne z denní modlitby církve. Jako student kombinovaného studia bydlící a…

JiKu To jsou ty překlady ve Svatojánském kancionálu?

dromedar Nejen. Má tam zpracované přinejmenším tři zdroje, vedle SJK určitě Sušila.

Víc jsem do toho zatím nerýpal, našel jsem to bokem při hledání něčeho jiného.

dromedar

Najít svou píseň

dromedar

Váhal jsem, kde tento článek publikovat, protože na jednu stranu je věnovaný subjektivní (nejen) náboženské zkušenosti, čímž by patřil sem, a zároveň úzce souvisí s jedním mým projektem, čímž se hodí do jeho "výkladní skříně". Nakonec je tam, na…

JiKu Jo, a ještě to otevírá zajímavou otázku, nad kterou jsem kdysi dlouho hloubal. Co je to píseň? Je to zhudebněný text, nebo otextovaná hudba? (Samozřejmě píseň není ani jedna z těchto možností.)

dromedar @JiKu O tom, zda nabízené definice vystihují esenci písně, se snad dá diskutovat, ale jako popis vzniku velké části z nich jedna nebo druhá výstižná je. Také obě dobře vystihují oddělitelné části, z nichž se každá píseň skládá.

Kdybych se měl pokusit o lepší definici, asi bych se nedostal za "píseň je hudební dílo, které se zpívá". Taková definice je samozřejmě širší, než jak se "píseň" běžně vypovídá, a požrala by i velké hudební formy, jako je mše, opera nebo oratorium. Ale omezení rozsahem se nezdá být možné, protože známe i velmi dlouhé písně. Podobně i omezení na to, co se zpívá jednohlasem, nebo vícehlasně, ale homofonně, by diskriminovalo některá díla, která jako písně běžně označujeme.

dromedar

Christus me docuit / ze svatovítské legendy

dromedar

Jsem na konci studia teologie a pracuji na diplomové práci o breviářových textech "vlastních světců" pražské provincie. Staré texty, zejm. legendy čtené v matutinu, působí v dnešní době někdy úsměvně svým líčením spektakulárních zázraků téměř na…

dromedar

Breviář je pro osoby za(vy)svěcené a pro ty, kdo si na ně hrají... ?

dromedar

U nás ve farnosti je tradice - nevím, jak dlouhá, pamatuji si zhruba posledních pět let - že se na Bílou sobotu ráno u Božího hrobu ve farním kostele slaví ranní chvály. Snad je přesnější říci modlí se než slaví se, protože pokud jde o vnější…

JiKu JiKu souhlasí s dromedarem. Mým cílem není popovídat si.

dromedar JiKu zmiňoval ekumenický potenciál liturgie hodin. Narazil jsem na tohle: http://www.usml.edu/liturgicalinstitute/projects/psalter/Chicago%20Tribune%20news_%20Adding%20discipline%20to%20devotion.pdf - je to malá ilustrace, že na tom něco je.