sv. Jan Maria Vianney - Křesťan nelituje lásky k Bohu

Vojtechup

"Je to zvláštní: Potkal jsem mnoho lidí, kteří litovali, že nemilovali Boha. Nepotkal jsem však nikdy ani jediného člověka, který by byl smutný a litoval, že ho miloval." (sv. Jan Maria Viannney) Sv. Jan Maria Vianney je můj biřmovací patron. Když…