Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #charita


Inigo

Tož Víte děkuji za tvůj převzácný čas, který jsi obětoval této diskuzi. Je vidět, že když se chce, jde ledacos kupředu. Bývá to zázrak. I rozvoj mládeže je takový permanentní zázrak včetně slušné podpory atd. O tom byl článek.

Zobrazit 18 komentářů »
HelenaH

víte co je nejhorší? Že nevěřícím lidem splýváme my křesťané - a zdaleka ne jen my katolíci - s pojmem "církevní majetek"...a přitom naším majetkem je úplně něco jiného než ty miliardy, o které jde. Z některých "promluv" ve sněmovně, z dopisů a akcí paní Procházkové aspol. jde docela strach.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Státu prostě zatím nevadí, že se živí z majetku církve a hází to na církev jako by církev byla ta, která ty majetky nakradla. I to je postoj některých lidí, který je stále ve společnosti živený a tolerovaný. Kdyby stát vrátil i výnosy z církevního majetku, museli bychom být církevním státem a to by společnosti možná vadilo víc. Tak nejbezpečnější cesta pak vychází stávající stav, kdy jakoby stát sponzoruje církev a to taky není dobrý.

Zobrazit 2 komentáře »
Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tato prosba a všechny další se pravidelně každý rok rozebírají v modlitbě se čtením ve druhém čtení. Je opravdu obdivuhodné na co všechno tato vzácná modlitba myslí. Vlastně nemůžeme prosit ani nic jiného, než to, o co prosíme v této modlitbě, kterou nás naučil Pán Ježíš.

Angelar

Však jeden z úvodů do modlitby Páně zní: "Pomodleme se společně modlitbu, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit."

MrBean

Sedm proseb v jedné se společným cílem, to je modlitba Páně!! V biblické mluvě je sedmička symbolem plnosti, dokonalosti Boží existence.

Zobrazit 3 komentáře »
HelenaH

...když mi umírala maminka,byla jsem nevyspalá, předrážděná a plná úzkosti, reagovala jsem velmi různě na různé lidi, kteří se mně ptali na to, jak to zvládáme. Nevím proč mi to u některých připadalo jako zvědavost a u druhých jako "empatie". Sama jsem tomu nerozuměla. Možná to bylo určeno vztahem, jaký jsem k těm lidem měla před tím trápením. Čtu knížku Prodavač snů od Augusta Curyho. Trochu jsem podlehla reklamě. Knížka začíná pokusem o sebevraždu skokem z mrakodrapu. Dole na sebevraha koukají stovky "empatických", kteří ho tolik litují a tolik čekají až seskočí...a najednou k sebevrahovi přijde otrhaný chlap, podá mu kus sendviče a vynadá mu, že je sebestředný citlivka, nafoukaný chlap, kterého nezajímá mnohem větší trápení druhých...:-) Empatii asi fakt lze projevit různě

znova2010

Nevím, zda ona "zbožná dáma" je skutečný profesionál. Profesionál by měl ovládat aspoň minimum psychologické první pomoci.

Empatie jako taková je zajímavý fenomén, jedna z věcí, které z nás dělají lidi. Jako každý talent, je trochu vrozená, trochu se dá nacvičit. Jsou lidé, kteří schopnost empatií prostě nemají. Duševní mrzáci, egoisti, bezohlední sebestřední sobci, jež hledí na bližního jen jako na věc nebo jako prostředek. Takoví se empatii nenaučí, možná se naučí ji předstírat. V tom smyslu je to dar, když to dokážeme.
Dar, jako je třeba talent, taky talent je dar, jež si zaslouží dál rozvíjet.

Měl bych asi "držet pysk." Dneska jsem dost neempaticky odbyl dva nemocné, kteří si chtěli povídat o svých obavách a depresích. Jen ve stresu na pohotovosti jsem na to jaksi opravdu neměl... Ale taky o sobě nebudu tvrdit, že jsem nějak empatickej.

Zobrazit 2 komentáře »