Tragédie bohozrádce

lenkat

Při četbě biblického úryvku o Vyvolení Dvanácti jde mráz po zádech, zvláště v těchto dnech. Jediný z evangelistů Lukáš uvádí nikoliv bezvýznamnou informaci - Ježíš se předtím celou noc modlil na hoře. Měl všechny apoštoly jasně a zřetelně před…