Jak být svědky Krista?

Angelar

6. 8. 2008 Setkání Svatého Otce s kněžími, trvalými jáhny a bohoslovci v dómu v Brixenu Po úvodní modlitbě a přivítání od J. E. Wilhelma Eggera, diecézního biskupa diecéze Bozen-Brixen, bylo položeno Svatému Otci celkem šest obšírných otázek. První…