Sv. Vavřinec - upečený světec

JzJ

Pokud vám dnes bude horko, vzpomeňte na sv. Vavřince, který byl umučen tím, že byl zaživa upečen... Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník je patronem archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci... Pocházel ze…