Jak bylo na Tsunami

Tereza Demlová

Jak jste mnozí jistě zaregistrovali, na konci března proběhl Tsunami víkend No.3. Původně to byli zváni všichni dobrovolníci a pomocníci, kteří jsou - nebo by rádi byli - zapojeni do chodu signály.cz, nakonec to bylo velmi pěkné setkání týmu s…