Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Trojice

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Trojice.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Trojice

mia-maru Ženy, matky, manželky

Slavnost Nejsvětější Trojice

mia-maru

V neděli 22. května slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Hned po Velikonocích je to můj nejoblíbenější čas liturgického roku. Nebylo tomu tak vždy. Vyrůstala jsem ve věřící rodině, takže to, že je náš Bůh Trojjediný, byla jaksi samozřejmost, ale…

Tereza Demlová E-neděle

Nejsvětější Trojice

Tereza Demlová

Slavnost Nejsvětější Trojice Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy,…

Renata Svobodová E-neděle

O napravování malérů

Renata Svobodová

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal:…

Angelar

Nejsvětější Trojice?

Angelar

Nejsvětější Trojice Často mi připadá, že se nám víra v Nejsvětější Trojici vůbec nehodí. Nehodí se nám, protože od toho, jak vnímáme Boha, se odvíjí to, jak máme vnímat sebe, lidi okolo nás, společnost, vztahy a vůbec vše se odvíjí od toho, jaký je…

Marek Záveský Díky, myslím, že jsi to moc dobře vysvětlil! :)

Daniel Zouhar K tématu Nejsvětější Trojice krásně hovoří i článek Francesca Tudda OFM: Zjevené tajemství Nejsvětější Trojice, které vyšlo minulý týden v časopise Světlo 22/2012.

Neposeda

Kde hledat Boha v modlitbě

Neposeda

Z více jak 600 stran jistých "skript" jsem porozuměla jen tomuto odstavci. Totální propadák? Možná... Jo, je to o našem (stvořeném - lidském) čase a věčnosti u Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Setkání času a věčnosti se paradigmaticky uskutečňuje a…

LukášD Revue Theofil

Blogový příspěvek byl smazán.