Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Tomáš Špidlík

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Tomáš Špidlík.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Tomáš+Špidlík

Tomáš

Brajgl: Podobenství o slepcích

Tomáš

(Lk 6,39-42) Slepost má různé příčiny. Není-li od narození, bývá z neštěstí: něco spadlo do oka a silně je zranilo. I v morálním obrazném smyslu se něco takového může přihodit. Spadne podle slov evangelia do oka trám. Naše mysl je vnitřní oko a má…

Tomáš

Málo času a moc práce

Tomáš

(Mt 14,13-21) Ježíš rozmnožil chléb a rybu, tj. základní prostou stravu, která stačila k utišení hladu. Sv. Basil z této okolnosti uzavírá mravní postoj. K životu opravdově stačí málo věcí. Toužíme po mnoha věcech, ale skutečné potřeby k životu jsou…

Tomáš

Důvěra

Tomáš

(Mt 11,20-24) Nestačí-li samo Boží vyvolení k tomu, aby měl člověk jistotu spásy, oč se tedy může ještě opřít? Je to otázka, kterou si kladla i na sklonku života sv. Terezie Veliká. Ani po mnoha letech v klášteře, po postech a modlitbách se…

Tomáš

Je církev Božího původu?

Tomáš

Všichni velcí lidé se starají o to, aby měli spolupracovníky a následovníky svého díla. Snaží se o to, aby jim dali dobré instrukce a zaučili je do práce. Nemohou jim však dát moc, která by přetrvala věky. Známý vědec Pasteur trávíval prázdniny ve…

Tomáš

Kolaborace?

Tomáš

Daň císaři (Mk 12,13-17; srv. Mt 22,15-22; Lk 20,20-26) Daňový systém je prastarý. Byl v různých formách. Ale princip je vždy stejný: jednotlivec žije v nějaké společnosti, používá její ochrany, má od ní nějaké výhody, je tedy povinen přispívat, aby…

Tomáš

Monachos a kosmos

Tomáš

(Jan 16,19-33) Čím to je, že samota tíží? Člověk je tvor společenský a jeho osoba i charakter se vytváří ve styku s ostatními. Dítě, které je dlouho o samotě, bývá zaostalé. Když někoho všichni opustí, je nešťastný, i kdyby měl jinak dobré bydlení a…

Tomáš

Všichni budou vyučeni od Boha

Tomáš

(Jan 6,44) Izaiáš (Iz 54,13), Jeremiáš (Jer 31,33) předpověděli, že se dostane v mesiášské době všem Božího poučení. Už ta doba minula? Jeden francouzský kněz píše ve svém deníku: „Na počátku své činnosti jsem si myslel, že musím lidi hledat a že o…

Tomáš

Proč Jidáš?

Tomáš

Jan 13,21-33.36-38 Jeden z vás mě zradí Lidé rádi diskutují o tom, bylo-li skutečně zapotřebí Jidášovi zrady k tomu, aby Ježíš trpěl. Vždyť už se ho pokoušeli několikrát zatknout v samém chrámě. On jim doposud unikal, protože nepřišla ještě jeho…

Tomáš

Mylné úsudky

Tomáš

(Jan 7,1-2.10.25-30) O tomhle víme, odkud je. Až však přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. O Mesiáši se všeobecně věřilo, že se narodí v Betlémě (srv. Mt 2,3 n). Ale mezi lidem převládalo mínění, že bude skrytě žít na neznámém místě, snad i…

Marta7 Pravda. A náročná pravda. :-)

Tomáš

Patologický smutek

Tomáš

(Lk 4,24-30) Žádný prorok není vítaný ve svém domově ... V Nazaretu se projevilo to, co v malé nebo větší míře pozorujeme v malém uzavřeném prostředí. Lidé se znají, jistým způsobem se respektují, pomáhají si. Ale nesnášejí, aby někdo v něčem nad…