Studentský Velehrad pro všechny vysokoškoláky

Renata Svobodová

Studentský Velehrad je pětidenní setkání (převážně) vysokoškoláků, které je pořádáno každé dva roky na Velehradě. Letos se uskuteční v termínu 7. – 11. 5. 2014.