Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Pokání

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Pokání.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Pokání

Latroj

Sám Anděl míru naučil pasáčky vhodné modlitby, které se můžeme (a máme) modlit i my:

„Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe
a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
3x

„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření za urážky,
rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím za obrácení
ubohých hříšníků.“
Amen
3x

Latroj

Ve třetím zjevení 13. července 1917 Panna Maria dětem i říká:
"Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte nějakou oběť, říkejte: »Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.«"
...
"Když se modlíte růženec, říkejte za každým tajemstvím: »Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.«"

---
I těmito modlitbami můžeme tedy konat pokání. ;-)

spitfire

Myslím, že příčinou hříchu je tvrdé a necitlivé srdce.
-Co se tím myslí?

slachmánek

To nejde nějak logicky vysvětlit, dokázat. To je potřeba prožít. To že člověk měl tvrdé srdce zjistí až tehdy, když Bůh rozláme ten škraloup... najednou tu je ta citlivost.