Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Obrácení

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Obrácení.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Obrácení

radim24

Svědectví o obrácení - nový život, nové manželství

radim24

Tohle je velmi krásný příběh o naprosto neuvěřitelém obrácení ženy, která byla velmi ale velmi plná hněvu. Žena, která žila v církvi, chodila na bohoslužby, byla pokřtěná, ale přesto nenacházela pokoj, lidi ji nesnášeli, ona byla perfekcionistka a…

Hosanna

Zamilovanost skončila

Hosanna

Vyprávěla mi jedna známá, jak to bylo úžasné po konverzi, kolik měla energie. Každé ráno běžela nejdřív na mši svatou a pak radostně do práce. To trvalo asi dva roky, ale pak to skončilo. „Dnes se už nedokážu vyhrabat z postele o hodinu dřív, tak…

RealToltekDzehenuti To já si večer lehnu do postele a povídám si se Svatým Duchem o vesmíru, smyslu života, svatém písmu a on mě učí. Ráno ho pozdravím a oslavím ho. A během dne ho i potkám v lidech, kteří o tom ani nemají zdání protože ještě nedozráli.

RealToltekDzehenuti A jak je známo sklizeň bude až bude co sklízet.... a ten čas už je skoro zde.

RealToltekDzehenuti https://www.youtube.com/watch?v=gVmitB-ZN2A&t=0s&index=4&list=PLF844098570803A68

cink2 Krásně napsané...ačkoli mě Pán volá na poušť, mám z ní respekt...nevím,jestli přežiju

signály.cz - redakce

Než jsem poznala Boha

signály.cz - redakce

Promrzlé ráno, chuť zůstat v posteli o chvilku déle, která se ale nečekaně natáhne. Rázem vystřelím z postele a začíná ranní kolotoč. A ranní modlitba? V nedohlednu. Ono je vlastně jedno, jestli je ráno, poledne nebo večer, někdy nám chybí čas, chuť…

An09 Ženy, matky, manželky

Za pět hodin uvidím Ježíše

An09

"Za pět hodin uvidím Ježíše." Těmito slovy končí deník Jacquesa Fesche, který byl odsouzen k trestu smrti a sťat gilotinou v roce 1957 ve věku 27 let. Ve společenství Žen, matek, manželek jsem narazila v jedné z diskuzí o zajímavých knihách na tuto.…

slachmánek

zuřivý X milostivý Bůh?

slachmánek

Jaký je Bůh? Čteme o Něm, že je plný milosti, ale také, že je velmi zuřivý... Může být současně oboje? A pokud může, tak ke komu je milostivý a ke komu ne? Bůh je milostivý ke všem (lidem), ale ne k těm, kdo se odmítají změnit.

jk7 Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví." A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: "Jsi ženich, je to zpečetěno krví."
Ex 4:24-26

slachmánek Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“ Jan 3.3

Hosanna

V čem spočívá obrácení sv. Pavla?

Hosanna

V lednu si připomínáme událost velmi významnou pro Církev – totiž obrácení sv. Pavla. Víme dobře, jaký rozmach nastal v Církvi poté, co Pán povolal tohoto Apoštola národů. Asi nikdo nepochybuje o jeho významu. Ale je to jednou provždy historická…

dromedar Jedna úplně okrajová:

Jen tak mezi další řečí v článku určeném neteologickému čtenářstvu bez vysvětlení zahlásit, že "Bůh je subsistující bytí", vede k rozmělňování významuplnosti pojmu, když se tento dostane do nepoučeného povědomí jako zbožná fráze ne zcela jasného obsahu.

Hosanna Článek byl prvotně určen dominikánskému čtenářstvu. Pro něj je pojem subsistující bytí naprosto zásadní. A pokud si ho ostatní zafixují jako zbožnou frázi, nic tím nepokazí. :-)

dromedar "Článek byl prvotně určen dominikánskému čtenářstvu."
Aha. Tím moje námitka padá.

"A pokud si ho ostatní zafixují jako zbožnou frázi, nic tím nepokazí."
S tím nemůžu souhlasit. Je zásadní, aby se o věcech víry mluvilo smysluplně. Smysluplná řeč je zacházení s pojmy. Zbožná fráze naproti tomu je "není důležité, co (a jestli vůbec něco) to znamená - říkám to, protože se to tak říká". Není nic zrůdnějšího, než když se z odborného termínu udělá zbožná fráze.

Vyrostl jsem v koutě církve, kde se víra zdála být právě jenom soustavou zbožných frází, a tak jsem na takové kažení jazyka alergický.

Hosanna Mladíku, termín subsistující bytí naleznete v Summě sv. Tomáše Akvinského. To, že tento pojem neznáte, neznamená, že je to kažení jazyka a podobné výrazy. Pokud je to na vás příliš složité, čtěte něco jednoduššího.

dromedar Mladíka mrzí, že stařenka nepochopila, oč mu jde. (A termín "subsistující bytí" jako vystudovaný teolog samozřejmě zná.)

Hosanna Výborně, mladíku, tak už nezlobte babičku.

Hosanna Pro ostatní: Pojem "subsistující bytí" - nebo také říkáme Bůh je svým vlastním bytím - vychází z Bible, kde Bůh Mojžíšovi na dotaz po jméně odpovídá: "Jsem, který jsem". Znamená to, že Boha nikdo nestvořil, nemá začátek ani konec a je zcela nezávislý na tom, co si o něm kdo myslí. Na rozdíl od nás, kteří máme své bytí od něj a jsme svým bytím na něm závislí.

Kili Ženy, matky, manželky

On mě hledá

Kili

"Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se…

An09 Ženy, matky, manželky

Jak si mě Ježíš přitáhl k sobě

An09

Chtěla bych se s vámi podělit o svoji cestu ke Kristu. Vyrůstala jsem v dobré rodině, do kostela jsme chodili celá rodina. K občasné večerní modlitbě nás vedla ale jen maminka (růženec / četba Písma). Mše svaté mi připadaly dlouhé, sama vlastními…

slachmánek

evangelizace

slachmánek

Poslední dobou se u nás hodně mluví o evangelizaci a já o tom taky přemýšlím.Moc se mi nelíbí, jakým způsobem se k tomu přistupuje - skoro jako by šlo jen o ty nové členy.Dnes ke mě promluvil tenhle verš: Nuže, toto praví Hospodin:„Pokud se obrátíš,…

An09 Ženy, matky, manželky

Růst v modlitbě

An09

Chtěla bych Vám představit knížku - Růst v modlitbě / Cesta obrácení od Hanse Buoba. Dostala jsem ji před 7 lety ke svátosti biřmování. Stydím se, ale četla jsem ji až teď. Je v ní tolik moudrosti. Jsou to sepsané přednášky otce pallottina. Podělím…