Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Křest

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Křest.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Křest

deFlegmatique Létající hospoda

Dva křty

deFlegmatique

Přemýšlím v poslední době nad dvěma křty, které by měly v budoucnu proběhnout a mám k nim nějaké otázky, které mi nejsou jasné. Našim přátelům se má v brzké době narodit miminko. Jenže dle ultrazvukových vyšetření má srdeční vadu, kterou bude…

radim24

Křest Duchem Svatým - 13 znaků Ducha Svatého

radim24

Zde máme jedno z měřítek podle, kterých můžeme poznat, zda máme Ducha Svatého: 1) Duch Boží v nás mluví a my slyšíme jeho hlas "Ale když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co byste řekli, neboť to, co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste…

radim24 Vojtěch, je to přesně naopak, já vzal nejprve bibli a z té jsem došel k tomu co tam je, ne naopak.

Vojtěch Hýbl (VVRH) A pročpak to listování?

radim24

Křest

radim24

Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového Zákona pokřtil Ježíše v řece Jordán. Slovo křest se v řečtině řekne βάπτισμα [baptisma], což znamená ponoření. Bible definuje křest jako ponoření do vody. Různé…

radim24

Svědectví - jak vypadá pravý křest do vody a co to přináší

radim24

Tady to video ukazuje, jak vypadají biblické křty. Tak nějak to probíhalo za první církve, křest do vody, modlitba, vysvobozování, radost, pokoj a nový život v Kristu: https://www.youtube.com/watch?v=FiE6Kq2bvPo Možná ještě jedno video: https://www…

Vojtěch Hýbl (VVRH) Video ukazuje, jak vypadají biblické křty. To je skvělý, tak už v době Krista měli video. Bratře, nechtěl byste se stát raději katolíkem?

radim24 Žádný otrok, je-li osvobozen, nevrátí se do domu otrokáře, aby mu znovu sloužil. "Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navěky, syn zůstává navěky. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní." Jan 8:34

Vaše nabídka nedává smysl. Je to něco velmi podobného a úsměvného, jako kdyby za Ježíše přišli farizeové (to není nadávka) a nabídli mu, jestli se nechce stát členem jejich sekty. Katolíci neumí vysvobozovat zajaté, neumí uzdravovat, neumí nic z toho k čemu nás povolal Ježíš Kristus. Tak proč bych to měl dělat. Já se budu raději modlit za nemocné a uzdravovat a hledat ovce, do Kristova ovčince.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Z mého příspěvku je snad zřejmá nadsázka, kterou z nepochopitelných důvodů berete vážně. Ale tím katolíkem byste se stát mohl. Bylo by to pro Vás praktičtější, než vymýšlet něco, co už je dávno vymyšleno. Jak víte, co katolíci neumí? Na to je jediné vysvětlení: ve skutečnosti jste katolíkem.

radim24 Ano, mohl bych se stát katolíkem. Ale neviděl bych smysl v tom být v církvi, kde se neuplatňují dary Ducha Svatého. Stáhlo by mě to zpátky. Já potřebuji kolem sebe mít lidi, kteří svědčí o Bohu, modlí se za udravení lidí a s Boží moci vysvobozují lidi z duchovního útlaku. To se v KC neděje. Je tam hodně náboženství, lidi jsou tam chladní, vlažní, nevraživí, vážní, atd.

radim24 Nejde jen o to co neumí, ale co nemají. Nemohou to mít, protože to vyplývá ze souvislostí.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Ano, ale jak víte, že to nemají? Hledal jste nebo jste se k tomu hledání ještě pořádně nedostal. Jste -li ve společenství, kde se toto průkazně děje a nevidíte-li, že se to může dít i někde jinde, omezujete Boží moc a dary Ducha Svatého. Duch svatý působí skrze církev a vede do církve, ne do vymyšlených společenství, kde může být zdání, že se něco konkrétního dobrého děje. Jste-li pevně zakotven ve společenství, bylo by dobré zkoumat, zda je společenství zakotveno v Kristově církvi. Pokud není, odkud plynou dary, které ze společenství dostáváte? Vím, není jednoduché odpovídat na tyto vlezlé otázky. Ale každý strom poznáte po ovoci. Je-li ovoce založené v církvi od Krista, které se předává stále dál, má toto ovoce i viditelnou kvalitu byť jsme lidé hříšní a nehodní.

Vojtěch Hýbl (VVRH) ...v církvi, kde se neuplatňují dary Ducha Svatého.
Co jsou to dary Ducha Svatého? Kdo je neuplatňuje? Církev nebo lidé v církvi? Zkuste si odpovědět. Jestli lidé v jiné církvi uplatňují dary Ducha Svatého, blaze jim. Ale musíte počítat s tím, že Duch Svatý Vás uvede do církve.

radim24 Jedna věc je psobení Ducha Svatého mimo tělo, druhá věc je Působení Ducha Svatého v těle, projevující se Boží mocí. Teď nemám čas odpovídat. Později.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Pro mě nejsou důležité odpovědi jako že bych Vás zkoušel nebo chtěl po Vás něco vyzvídat. Já Vám jen tvrdím, že postoji mimo církev se snažíte vymyslet něco, co už dávno působením Ducha Svatého funguje. Každý člověk má možnost brát z toho, co nám Pán dává a on dává každému míru vrchovatou. Teď je otázka, kdo si bere od Boha a kdo používá jiných zdrojů, kde musí vylízat dno.

radim24 Žádné mimo církev není. My vyznáváme, že katolická církev pokřivila evangelium a šíří nepravdy. Z toho důvodu pro nás je katolická církev antikristova instituce. Není to ani tak otázka braní, jako dávání Bohu. Ale asi to je zbytečné vám to říkat.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Církev ustanovil Kristus Pán, to říká Písmo. Církev, která vznikla jindy není ustanovena Kristem.

Vojtěch Hýbl (VVRH) "My vyznáváme, že katolická církev pokřivila evangelium a šíří nepravdy..." Toto tvrzení by řekl Kristus? Je Kristus měřítkem Vašeho života? Vyznání se dává Bohu a vy Bohu dáváte vyznání, že katolická církev... nezdá se Vám to směšné? A dovedete předložit důkaz, že katolická církev šíří nepravdy? Co máte o církvi nastudované, abyste to mohl zodpovědně tvrdit? Protože pokud Vaše tvrzení zakládáte na věření, že katolická církev lže, stačí Vás upozornit na přikázání Boží, které tímto vyznáním porušujete, což je velmi vážná chyba v evangelizaci. Mám-li napojovat na Krista, musím jít s láskou a ne se lživým tvrzením, které nejsem ochoten obhájit.

psycho-kat @radim24 Já pořádný vyhánění démonů zažila až od katolickýho kněze, k tomu ustanovenýho - tzv. exorcisty. Do té doby se mi marně snažili pomoct tzv. letničtní, born-again křesťani. Nemají autoritu, kterou Ježíš dal své Církvi. Až když byste zažil, jak se Satan vzpouzí a nenávidí vše katolické, což se někdy velmi dobře u modliteb za osvobození projevuje .. pak byste možná pochopil...

Vojtěch Hýbl (VVRH) Berete-li Jehovisty za bludaře a nehodláte-li s nimi diskutovat, oč větší bludař je katolík, který s Vámi diskutovat hodlá a má minimum požadavků na víru, které jsou obsazeny v modlitbě Věřím v Boha. Na místo toho se snažíte předkládat videa, která by měla nějak přesvědčit o víře, ale svět potřebuje živé svědectví, které jste povolán mu dát - dejte živé svědectví o kvalitě Vaší víry a jak říká sv. Jakub, uvěřím vám, když mě ze svých skutků ukážete Vaši víru.

psycho-kat @radim24 Kdysi jsem zažila "vylití Ducha Svatého" v podobě mluvení cizími jazyky .. od lidí, co křtili v rybnících, co vkládali ruce atp. A až po několika letech, kdy jsem s tímto "darem" žila .. se u exorcismů ukázalo, že to nebyly ve skutečnosti jazyky Ducha Svatého, ale "jazyky", které byly démonského původu. Až "v lůně Církve", která jediná má Kristovu autoritu v plnosti se to při modlitbách za osvobození ukázalo.
Kolik takto falešně "probuzených v Duchu" musí být .. :(
Nezapomínejte, že Satan je otcem lži a opice Boží ... a dovede napodobovat i ty největší dary Boží, nedovede jen jedno - být poslušný. A to vidím jako ovoce valné většiny protestantismu. Nese ovoce neposlušnosti, které je Satanovo.

radim24 psycho-kat: ne všichni znovuzrození křesťané umí vymítat démony, ne všichni jsou vysvobozeni a kompetentní k tomu, aby vymítali démony. Tím neříkám, že bychom to neměli dělat všichni, ale problém je v tom, že někteří s démonama mluví místo aby je vyhnali a tím pádem z vás mohou udělat médium. Což je špatně.

radim24 Ještě sem někdy napíšu až bude čas a chuť.

radim24 No a protože to neuměli to vymítání, nevěděli jak nebo nebyli zmocněni od Boha, tak jste sice byla pokřtěna, ale démony ze svého minulého života jste si sebou nesla dále. Dar Ducha Svatého jste odmítla a tak byl od vás odňat. Bůh nenabízí něco čím pohrdáte a nevnucuje nic. Ti démoni, spíš byli to co nevyhnali křesťané před tím exorcistou. Také jsem si něčím podobným prošel. Mnoho křesťanů se za mě dříve modlilo, ale nepomohli. Prostě neuměli, nevěděli, nebyli vysvobození a nebyli zmocněni Duchem Svatým. Ale pár vzácných vyjímek existuje, kteří to umí. Je smutné, že si křesťané tak dlouho musí tyhle problémy sebou nosit a žív zajetí mnoho let.

radim24 Katolická církev je jistě největší na světě, ale opravdových pravých věřících, kteří jsou ochotni trpět pro Kristovo svědectví bude jen malý ostatek.

"Říkám vám, že jim zjedná právo rychle. Ale až Syn člověka přijde, nalezne na zemi víru?" Lukáš 18:8

Vojtěch Hýbl (VVRH) Radim 24: Píšete velmi nebezpečně, zcela jednoznačně sektářsky. Psycho-kat vydala svědectví, jaké byste si přál, ale místo toho ji pronásledujete a říkáte, že pohrdla dary Ducha Svatého. Jak může být Vaše svědectví pravdivé, když se nedovedete postavit čelem ke svědectví někoho jiného. Podle Vašich tezí je nebe poloprázdné a někteří jiní dělají chyby, vy ne, vy víte, kde je pravda. Napíšete sem, až budete mít čas a chuť, protože to, co Vám tvrdíme, Vám momentálně nechutná, neboť bereme vážně Vaši víru a snažíme se Vám ukázat, že neděláte dobře, když napadáte církev a nenabízíte žádnou alternativu společenství, což ostatně nemůžete, Vaše autorita není autorita duchovního s apoštolskou posloupností, o které píše i sv. Pavel. Z Písma používáte výňatky, které myslíte, že se Vám hodí.

Vojtěch Hýbl (VVRH) S Vašimi problémy, o kterých píšete musíte mít trpělivost. Dlouho jste čerpal v neznámých bažinách, dlouho trvá i čištění. Nekomunikuji s Vámi sice řečí svědectví, ačkoliv bych jich mohl také dost vydat i sám za sebe nebo o mnohých ze společenství církve, přece jen se pohybuji v misijním prostředí, kde o svědectví obrácení není nouze. I já, jako pastorační asistent, jsem musel projít mnohými obráceními a s mnohými věcmi také bojuji. Vím, že mi církev účinně pomáhá. Nebojte se být pravý misionář, ale nejprve hledejte společenství. Psycho-kat ani já Vás nenutíme, abyste přijal katolickou víru, ale spíše abyste hledal v lepších vodách a nechal se skutečně obejmout Kristem, jak říká sv. Pavel: "Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus." Studujte teologii, prospěje vám.

radim24 Teologie zabíjí, opravdu. Učil snad Ježíš učedníky teologii? Ani bych neřekl. Ukazoval jim co mají dělat a oni to dělali. Podobenství nechápali.

Není to tak jak říkáte. Je to tak, že čas nemám protože buď sleduji jiné zdroje informací nebo jsem unavený a potřebuju odpočívat. Tak to je a nic víc v tom nehledejte.

Zatím nemám potřebu to víc komentovat protože, by to nikam nevedlo. A času na to abych vám odpověděl mám opravdu mnoho. Nevím proč někteří lidé pospíchají a furt tlačí na to, že odpověď musí přijít hned. S Bohem to máte stejně?

radim24 Chtěl jsem říct, že vám mohu odpovědět klidně za týden jestli bude chuť a čas a energie.

psycho-kat @radim24 Protestantské církve se neustále dělí, lidé odcházejí, interpretují si každý Písmo pod vlivem "Ducha" a to je vše jen Satanovym projevem neposlušnosti a rozdělení. To je snad evidentní. Vybíráte si, co se Vám hodí. Píšete něco o "biblickým křesťanství", což je oxymoron. Křesťanství není náboženství knihy jako islám. Prvotní církev neměla Bibli. Bible je až "produktem" shody církevního spolecenstvi...

radim24 psycho-kat: to si nemyslím, ale nemá smysl to rozebírat do hloubky nikam bychom se nedostali. Ale určitě platí to co jsem napsal, že náboženský duch je všude kde není pronásledování, otázka je jen jak moc. Některé církve mohou být totálně mimo a všichni jim budou tleskat. Mohou mít mnoho členů, budou oblíbení, ale mohou být totálně mimo Boží záměr. Ale právě KC mezi tyto patří. Takže právě ty menší sbory a církvičky mají větší šanci na obrácení a pravé následovnictví. Dokáží se snáze přizpůsobit vedení Ducha svatého, než ten katolický kolos, mašinérie, kterou ovládá systém. Ne Duch Svatý.

radim24 Ještě k tomu křtu a jazykám - já tam nebyl, takže se nemohu moc vyjadřovat, ale pokud to byli lidé, kteří dělali učedníky pro Ježíše Krista, křtily ponořením do vody a křtem Ducha Svatého tak není důvod se domnívat, že by jste mohla chytnout démony. Spíš to vidím tak, že jste se zřekla darů Ducha Svatého a byly vám odňaty. To říkám protože, že některým lidem se to stalo a nemuseli ani démony vymítat. Prostě přestaly dary používat, styděli se nebo z jiného důvodu a bylo to od nich odňato. Na to není třeba vyhánět démony, protože to není posedlost, je to něco co máte možnost sama používat a pokud to nechcete tak to nepoužíváte a bude to od vás odňato. Bůh nic nevnucuje. U "darů" od satana, nemáte možnost s toho dobrovolně zbavit protože vás to svazuje a působí duchovní útlak.

radim24 Mezi vymítáním démonů a dary ducha svatého vůbec nemusí být souvislost, protože démony pochází z hříchů, které jsme napáchali ještě před našim obrácením případně i po něm, protože je jasné, že po obrácení bychom už neměli hřešit. Kdo však hřeší i když nedobrovolně, není stále vysvobozen. Ale až zažije vysvobození, pak logicky začne nést ovoce... Bude veden Duchem Svatým aby svědčil o Bohu a dělal co Ježíš říkal.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Které z těch věcí, co jste posledně napsal opíráte o Písmo svaté? Písmo je první zdroj zjevení, ale jak vzniklo, čím popudem, co se stalo, že máme Bibli? Jak je možné, že nenavazujete na žádnou tradici, když se tradici pokoušíte vytvářet svým snem o církvi. Každá církev má své tradice. Nebo se také pokoušíte jak Svědkové Jehovovy Bibli vykládat Biblí? Zatím není znát, že byste Písmo znal a teologie je o Písmu. Neznalost Písma je neznalost Krista, na to přišel už sv. Jeroným. Za sv. Jeronýma jste ještě nežil ani společenství, za které se snažíte lobovat svou "novou církev"

Open Door

Během křestního obřadu kněz pronáší slova: "Malé děti je možné křtít, pokud se Církev za ně zaručí svou vírou...". Měly by se děti v Církvi křít už jako malé nebo až "s vlastním rozumem"? A jaká by měla být křesťanská výchova dětí?

#Křesťan #Rodina #Výchova #Církev #Křest

RomanS To je představa z perspektivy řekněme marxistů. Církev učí, že křtem jsou odpuštěny hříchy. U dětí, protože nemají osobní, je křtem smazána dědičná vina. O to jde. O milost posvěcující.

slu-nicko "...a bez jeho svolení...."
A co na to GDPR?

Hosanna

Zamilovanost skončila

Hosanna

Vyprávěla mi jedna známá, jak to bylo úžasné po konverzi, kolik měla energie. Každé ráno běžela nejdřív na mši svatou a pak radostně do práce. To trvalo asi dva roky, ale pak to skončilo. „Dnes se už nedokážu vyhrabat z postele o hodinu dřív, tak…

RealToltekDzehenuti To já si večer lehnu do postele a povídám si se Svatým Duchem o vesmíru, smyslu života, svatém písmu a on mě učí. Ráno ho pozdravím a oslavím ho. A během dne ho i potkám v lidech, kteří o tom ani nemají zdání protože ještě nedozráli.

RealToltekDzehenuti A jak je známo sklizeň bude až bude co sklízet.... a ten čas už je skoro zde.

RealToltekDzehenuti https://www.youtube.com/watch?v=gVmitB-ZN2A&t=0s&index=4&list=PLF844098570803A68

cink2 Krásně napsané...ačkoli mě Pán volá na poušť, mám z ní respekt...nevím,jestli přežiju

DéCéeM

VELIKONOCE NA VESMÍRU

DéCéeM

Každý prožívá Velikonoce po svém. Pro Židy je vrcholem oslava vyjití z Egyptské země, pro správné "ateisty" zase pondělní koleda = šlehání holek pomlázkou a shromažďování většinou vařených a ozdobených vajíček. Já jsem se je tento rok rozhodl…

VroniF

Blogový příspěvek byl smazán.

terre-eau Tajemství člověka

Môj brat Miško - O nádeji pre deti, ktoré zomreli bez krstu

terre-eau

Rozmýšľam, čo by som spravila, keby som mala súrodencov, aspoň jedného, aspoň brata, aké by to bolo krásne. Dalo by mi to väčšiu slobodu pri voľbe povolania, miesta pre život... a rodičom podporu. Naozaj by bolo nádherné mať brata, niekoho na koho…

Jenda

Modlitba pro žehnání křestní vody

Jenda

Krásné, ne? Konečně si člověk má možnost uvědomit více to, co slyší již několik let minimálně jednou za rok;). Necht je nam tato modlitba peknou pripravou na Velikonoce, k nimz míříme.... Dole je krasne video, o to to je pusobivejsi.... Všemohoucí,…

mia-maru Dělala jsem s tím jednu katechezi pro naše spolčo. :-)
A na jedné fotce je brácha se ségrou ;-)

Jenda je, tak to je krasny;)) a to piano jsme si rikal jestli nehrajes Ty?

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

20. – 25. 8. 2019 Letní škola liturgiky 2019
Želiv
10. 1. 2016 Svátek Křtu Páně ve Skokách
Skoky u Žlutic

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

Dva křty
Křest Duchem Svatým - 13 znaků Ducha Svatého
Křesťanské sekty
Křest
Svědectví - jak vypadá pravý křest do vody a co to přináší
Zamilovanost skončila
VELIKONOCE NA VESMÍRU
Ve spolupráci s Ním
Čapí hnízdo: Zeman nesměl klokany biřmovat. Na Ducha svatého budou možná čekat až 7 let.
Môj brat Miško - O nádeji pre deti, ktoré zomreli bez krstu
Modlitba pro žehnání křestní vody
11. 1. 2015
Křest, biřmování a první svaté přijímání v tradičním ritu
OP křesťana
15.září aneb Už je mi 5 let
SYN HAMÁSU - OD NENÁVISTI K LÁSCE
Básnička ke křtu
Každodenní zamyšlení provází i Svatý týden
Politická krize jako výzva pro použití soli a kvasu
Každodenní příprava - Velikonoce se blíží
Duchovní příprava čtvrtého postního týdne
Každodenní zamyšlení pro třetí postní týden
Novéna o křtu
Každodenní příprava
Poselství Svatého otce k postní době
Co spojuje postní dobu a křest?
Proč to chtějí zrušit ?
Modlitební tip pro katechumeny, jejich kmotry a všechny pokřtěné
Já a víra