Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #Izrael


terre-eau

Velmi príjemný blog na ráno :)

kecka

CK Křížek je skvělá =). nebyli jsme na pěší pouti, ale i přesto to bylo skvělé ...

Zobrazit 2 komentáře »
maxmilianrex

Židé ovšem čekají falešného mesiáše.

LukášD

Max: Myslím, že se mýlíte, maxi: "Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost." (Římanům 11,25-26).

maxmilianrex

Já čekám Na poslední příchod Spasitele a ten bude !jako když blesk roztrhne oblohu" židé čekají na příchod východní branou spasitele, a bude to někdo jiný. Až židé uvidí, že byli oklamáni, až "člověk zatracení" překoná překážku, která mu ještě zbývá a prohlásí se za mesiáše, tehdy se část židů obrátí.

azalb51

A já si myslím, že příchod Mesiáše bude překvapením jak pro všechny lidi, tak i názory a předčí očekávání. A tento blog se mi moc líbí, protože to o té bráně je pro mne zajímavé a překvapující.

Zobrazit 4 komentáře »