Síť názorů, odkazů, videí, fotek...

Pojď ji spolu s námi plést. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Štítek Fatima

Štítky umožnují sdružovat různý obsah z celých signály.cz. Toto je obsah se štítkem Fatima.

Videa, odkazy, názory

Přidej svůj názor, zajímý odkaz nebo video se štítkem #Fatima

An09

Pokání?!

An09

Nedávno jsem dočetla knížku Pasáčci z Fatimy. Je to moc krásná knížka se svědectvím tří malých pasáčků, kterým se zjevovala Panna Maria ve Fatimě v Portugalsku. Letos slavíme sto let od prvního zjevení. V jednom ze zjevení P. Maria řekla dětem…

Latroj Sám Anděl míru naučil pasáčky vhodné modlitby, které se můžeme (a máme) modlit i my:

„Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe
a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
3x

„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření za urážky,
rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím za obrácení
ubohých hříšníků.“
Amen
3x

Latroj Ve třetím zjevení 13. července 1917 Panna Maria dětem i říká:
"Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte nějakou oběť, říkejte: »Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.«"
...
"Když se modlíte růženec, říkejte za každým tajemstvím: »Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.«"

---
I těmito modlitbami můžeme tedy konat pokání. ;-)

signály.cz - redakce

Fatima: máme Matku

signály.cz - redakce

13. května 2017 uplynulo přesně sto let od prvního zjevení Matky Boží třem pasáčkům z portugalské Fatimy. V tento den papež František svatořečil sourozence Františka a Hyacintu, dva vizionáře, kteří zemřeli ještě v dětském věku. Jejich sestřenice…

An09

Víte, že je zítra přesně sto let od prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě?

An09

Koupila jsem si tuto knížku, abych si k tomu zjistila víc, a moc mě to zaujalo, tak se chci podělit. Knížka je to tato:http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Fatima.htmlPanna Maria se zjevila třem dětem (Lucii-10 let, Františkovi-9 let a Hyacintě 7…

Anežka Tak to je jinde :-)

zuzankie Viděla jsem film o zjevení ve Fatimě, moc se mi líbil. :)

DéCéeM

ÚCTA K PANNĚ MARII

DéCéeM

V letošním roce prožíváme sté výročí od zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Stalo se tak v roce 1917. Tři malé děti: Františka, Hyacintu a Lucii si Bůh vybral, aby jim prostřednictvím Panny Marie ukázal veliké věci. Vždycky, když přemýšlím o…

Vojta Krejzar

Svědectví Sestry Lucie z Fatimy

Vojta Krejzar

V prosinci 1957 v atmosféře vzrůstající uzavřenosti vůči Fatimě (mj. nedošlo k zasvěcení Ruska) hovořila sestra Lucie s paterem A. Fuentesem, postulátorem kauzy blahořečení fatimských pasáčků Hyacinty a Františka. P. Fuentes říká: Sestra Lucie…

Anicka

Blogový příspěvek byl smazán.

pohodan

O modlitbě fatimského dodatku

pohodan

Petr: Zdravím tě kamaráde, tak jsem tu Tome. :-) Tomáš: Á, rád tě vidím Petře. :-) To už je pěkná kopa času, co jsme se viděli naposledy.P: Máš pravdu, ale přijde mi, jako by to bylo včera. Jak se ti daří starý brachu?T: Skvěle a co je nového u tebe…