Příspěvky

Přidej svůj příspěvek se štítkem #Duch+svatý


(trochu vykopávek)

Antifona "Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných, ...", dnes v prvních nešporách Seslání Ducha svatého, v předkoncilním Římském breviáři vůbec nebyla, ale zato v předtridentském breviáři pražském (a zdaleka nejen v něm) měla velice prominentní úlohu: kromě ranních chval se zpívala jako jediná antifona ("antiphona super psalmos") k žalmům všech denních hodinek. Zkrátka to byla _ta_ svatodušní antifona. #breviář #letnice #Duch+svatý

Napsat komentář »

Blogový příspěvek byl smazán.

Napsat komentář »

Fotky Přidat fotky »


Akce Přidat akci »

10. – 12. 6. 2022 Na cestě s Misijními sestrami
Ivanka pri Nitre
24. – 29. 8. 2020 Exercicie pro mládež s o. Josephem Jilsonem
Velehrad
19. – 24. 8. 2019 Duchovní obnova pro mladé na sv. Hostýně
Chvalčov
3. – 5. 6. 2017 Vzlétnutí
Zubří
25. – 27. 3. 2016 Velikonoční semináře
Praha 6
12. 3. 2016 Postní duchovní obnova
Velehrad
6. – 8. 6. 2014 Duchovní obnova za uzdravení s otcem Jamesem Manjackalem – 6. – 8. 6. 2014 Brno
Brno
31. 5. 2014 Svatodušní duchovní obnova na Velehradě
Velehrad
26. 4. 2014 Duchovní obnova pro ženy s biblickými tanci
Velehrad
29. 3. 2014 Postní duchovní obnova: Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Velehrad
7. – 9. 3. 2014 Františkánská duchovní obnova pro mladé lidi...
Velehrad
11. 2. 2014 Duchovní obnova - Život v Duchu
Praha
22. – 24. 11. 2013 Víkendovka - Chodit v Duchu svatém
Tuchoměřice
1. 9. 2007 – 1. 6. 2008 Cyklus 5ti víkendů
Tuchoměřice

Blogové články Založ si blog a přispěj také »

31. 05. 2020
Nejdřív modlitba
Svatodušní novéna 2019
protivítr
Srdce, srdce planoucí
Uschopní si tě sám
o. Marian Kuffa - Ó Duchu Svatém
Velikonoční paprsky: aplikace modliteb k Duchu Svatému
Litanie...
Dárek k biřmování
Víra, naděje a láska
Litanie k Duchu Svatému
Modlitba k Duchu svatému
Biřmování
Čapí hnízdo: Zeman nesměl klokany biřmovat. Na Ducha svatého budou možná čekat až 7 let.
Zdravý rozum a Duch Svätý
(8) Duch svatý - 2. část
(7) Duch Svatý - 1. část
Litanie k Duchu svatému
On, Duch Pravdy
František: Církev musí překvapovat
8. 6. 2014
Úžas - první krok na cestě za Ježíšem
Vzpomínka na biřmování
Blízko je Bůh, kdykoli ho vzýváme. (Dt 4,7)
O setkáváních
Paracletus
3. Eucharistie je díkůvzdání, oběť i hostina
Come Holy Spirit I Need You
Jak se modlit?
DUCHOVNÍ ŽIVOT, ctnosti a dary
Kniha o Duchu svatém a rozhovory s lidmi
Když Duch svatý vane (MAZEC v klášteře)
Modlitba k Duchu Svatému
Architekt objeven při noční vigilii
Hóří Hóří Hóří Hóří Hóří
7. 12. 2007
Svatost je pro každého – Elias Vella