Účinky zákona a envangelia

slachmánek

... Potom ujav jej za ruku vedl do velmi prostrané světnice, plné prachu, poněvadž nikdy metena nebyla. Když se byl tu Křesťan poněkud poohlédl, zavolal Vykladač služebníka a poručil mu zamést světnici. Když pak začal mésti, zdvihal se prach tak…