Socha Bubnující legionář v Ústí nad Orlicí

VroniF

Bubnující legionář se nachází v Ústí nad Orlicí u kruhového objezdu mezi ulicemi Jilemnického a T. G. Masaryka. Je jednou z kulturních památek města. Byl zhotoven roku 1925 sochařem Josefem Mařatkou (1874 - 1937). Tabulka u sochy nese mj. tento…