Adam a Eva - jak to taky mohlo dopadnout

Pavel Pohorský (borisecek)

Některé knihy prostě zaujmou již názvem a to nemluvím o obsahu. Kniha Tomáše Gabriela Roblíka - Buďte spolu...šťastní! je rozdělena na dvě části - část pro muže a pro ženy. V ženské části je popsán jeden z příběhu začátku Bible a role Adama a Evy.…