Svěcení žen...

PetraO

Svěcení žen patří mezi aktuální otázky. Protože Bůh na sebe vzal tělo muže a Ježíš si za své učedníky-apoštoly také vybral muže, nejsou ženy svěceny. Nabízí se otázky: jaký význam má tato skutečnost pro člověka? Co by pro ženu obnášelo služebné…