malý kulturní šok

dromedar

Včera jsem se přestěhoval - za školou a za prací - do Prahy. První nedělní mše u sv. Norberta ve Střešovicích: Ve všech "normálních" kostelích, které znám, je komunikace mezi varhaníkem a osazenstvem chrámové lodi ohledně toho, co se bude v průběhu…