staryvlk

staryvlk

Ženatý

CIZÍ SLOVA . . .

. . . používání cizích slov je v našich českých sdělovacích prostředcích (zejména v rozhlase a televizi), na vzestupu. Pro zajímavost uvedu několik takových výrazů, které jsem si…

Nevěrecký národ se bojí slova Bůh !

Jak lze jinak veřejně hovořit s občany , než pomocí tzv. sdělovacích prostředků, kterými jsou v současné době především ROZHLAS, TELEVIZE, TISK. Samozřejmě, jsme mimo jiné po…

ROZHOVORY v médiích.

V našem rozhlasu i televizi se vysílají, snad každý den, rozhovory s lidmi , většinou vzdělánými, (například v historii), a reportéři jim kladou otázky zajímavé i pro obyčejné…

Svoboda, demokracie, . . . a co dál?

Zejména v našem malém národě, jsou velmi často slyšet tato úvodní slova. Vyskytují se v rozhovorech a úvahách s lidmi vzdělanými, všeobecně známými, vědci, politiky, literáty,…

Víra a nevíra v Boha.

Lidem, kteří se dovedou alespoň trochu zamyslet nad tím, kam směřuje cesta lidské společnosti, by mohlo být jasné, že jde o boj mezi dobrem a zlem, tedy v podstatě mezi vírou a…

Veklý odpůrce a ženy . . .

. . . velký odpůrce Boha, ďábel, využívá vychytrale vše co je možné, aby rozvracel křesťanské církve, především Církev Katolickou s největším počem členů.Postupuje vždy s nějakým…

Globalizace a velký odpůrce,

NOVÉ MANŽELSTVÍ - zde měla být fotka s upravovanou velikostí - zmenšovaná až o 200% .,??? ??? Žijeme na hmotném "globusu", kulatém malém smítku v našem vesmíru, na kterém se však…

Panna Maria u nás . . .

. . . to nemá lehké. Jsme silně nevěrecká zem a když už něčemu věříme, tak jsou to obvykle peníze, pivo, dobré jídlo azbytku národa je to jedno. Proto také tlupa opilých …

VÍRA - NEVÍRA . . .

Žijeme v zemi, kde NEVÍRA přehlasovala VÍRU. Jen slabá pětina (jak nám nastínil náš současný prezident v jednom svém projevu k národu), je v naší zemi věřící, kteří nám říkají, že…

JEŠTĚ JEDNOU - morálka

. . . definice, nebo význam slova morálka, morální, se dá vyhledat ve slovnících, knihách, i na internetu, (viz také můj pokus v Signálech, článek z 16.9.2019), ale zákonné…

Samet bez víry . . .

, , , dnes je uctívané výtočí tak zvané "Sametové revoluce".V rozhlase, televizi . . . venku je plno sametu. Oslavuje se výročí 17.listopadu, kdy byla nastolena demokracie a…